14.11.2023

Regionmøter i Trøndelag

Opprettholder tradisjon

Like sikkert som at jula kommer for fort hvert år, er de årvisse regionmøtene for fiskerne i Trøndelag. Årets datoer er nå klar for møtene i Åfjord, på Frøya og på Rørvik.

-Vi satser på å opprettholde en lang og god tradisjon med regionmøter i Trøndelag, sier avdelingsleder Marianne Sandstad.

I fjor representerte hun Fiskarlaget Midt-Norge, mens hun fra 1. januar i år har vært en del av Nord Fiskarlag etter sammenslåingsprosessen i Fiskarlaget.

-Regionmøtene i Trøndelag er et viktig årlig kontaktpunkt med våre medlemmer og alle fiskerne i Trøndelag. Det er derfor veldig gledelig at vi også kan gjennomføre denne årlige møterunden til de tre faste møtepunktene nord i fylket, på Fosen og på øyene, sier Marianne Sandstad.

Årets møter holdes til følgende tid og sted:
1 Fosen Fjordhotell Åfjord onsdag 22. november kl. 17.00

2 Hotell Frøya Sistranda torsdag 23. november kl. 16.00 – møte med elevene på Guri Kunna vgs kl 12

3 Kysthotellet på Rørvik onsdag 29. november kl. 17.00


Skolebesøk er en del av regionmøtene der det er mulig, som på Frøya. I 2021 møtte vi disse elevene og fikk se hvordan deres skolehverdag er på fiske og fangst ved Guri Kunna vgs. F.v.; Vilde, Halvard, Jenny og Mathea.

Godt samarbeid

Regionmøtene i Trøndelag har gjennom mer enn 20 år blitt holdt i et samarbeid mellom Bud og Hustad Forsikring, Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag.
Møtene har blitt brukt som en kontakt- og informasjonsarena og har vært veldig godt besøkt.

De tre arrangørene vil også i år være godt representert:
Bud og Hustad Forsikring: Ingve Drågen og Malin Kleppen
Norges Råfisklag: Jan Erik Strøm og Ina Kjøl
Norges Fiskarlag: Marianne Sandstad, Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen

• Det arbeides med å avklare deltagelse fra flere i Fiskarlaget; blant annet ligger det an til at leder Kåre Heggebø deltar på Frøya.