Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.11.2013

Regelverket fastsatt

For fartøy under 15 meter

Sjøfartsdirektoratet mener det nye regelverket som nå er innføt for fartøy under 15 meter skal medvirke til færre ulykker i fiskeflåten.- Vi er svært nøgde med å endeleg få fastsett dette regelverket, sier sjøfartsdirektø Olav Akselsen.

Fiskarlaget ber direktoratet følge opp med god informasjon og veiledning til flåten.

Sjøfartsdirektoratet viser i en pressemelding til at den nye forskriften setter punktum for et langvarig arbeid i direktoratet.

-Dette er en sak som har vært en lang og utfordrende prosess, sier seniorrådgiver og saksområdeansvarlig i Fiskarlaget Joakim Martinsen.

Den nye forskriften er et kompromiss som tar noe mer hensyn til næringens behov enn det opprinnelige forslaget, forklarer Martinsen.

-Nå oppfordrer vi Sjøfartsdirektoratet til å gi god informasjon og veiledning i forbindelse med innføingen av de nye retningslinjene slik at innføingen av det nye regelverket blir så god som mulig, sier Joakim Martinsen.

7 forskrifter blir 1

Regelverket som nå er innføt innebærer at sju forskrifter blir slått sammen til en. På den måten blir det lettere å finne fram for brukeren, heter det i informasjonen fra direktoratet.

I tillegg innebærer forskriften at det på sikt blir innføt føstegangskontroll av alle fiskefartøy over åtte meter, og periodisk kontroll av alle fartøy over ni meter.

Det er no over to og et halvt år sidan vi føste gang sende forslag til dette regelverket på høyring, og det har vore ein lang prosess med mykje dialog med næringsutøvarane. Regelverket vi no fastset er eit resultat av denne dialogen, og kjem som følgje av eit kompromiss med Norges Fiskarlag, sier underdirektø Yngve Folven Bergesen ved Sjøfartsdirektoratet si avdeling for fiskefartøy.

Se link til forskriften om regelendringen, som også inneholder tabeller og en oversikt over dato for innfasing for kontroll, dokumentasjon og radioutstyr basert på fartøyets byggeår.