05.06.2023

Reddes av svak krone

Eksport i mai

Norge eksporterte sjømat for 13,1 milliarder kroner i mai. Dette er en økning på 816 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Av enkelttall, er det oppsiktsvekkende utvikling for torsk til Storbritannia.

– I likhet med i april var det også i mai en betydelig valutaeffekt. Den svake norske kronen bidro alene med en verdivekst på om lag 1,5 milliarder kroner i forrige måned. Uten denne valutautviklingen ville det ha vært en nedgang i eksportverdien. Markedsituasjonen er nå blitt mer krevende, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Målt i euro falt eksportverdien med 8 prosent i mai, mens målt i dollar falt den 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Verdivekst grunnet valutaeffekt og matvareinflasjon

– Gjenåpningen etter koronapandemien og en påfølgende høy inflasjon over hele verden har det siste året bidratt til å løfte de globale matvareprisene. Sammen med den svake norske kronen har det gitt en kraftig verdivekst i sjømateksporten, sier Chramer i en pressemelding fra Sjømatrådet.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 67,5 milliarder kroner. Det er en vekst på 9,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Årets svakeste eksportmåned målt i euro

– Målt i norske kroner var mai årets nest sterkeste eksportmåned målt i verdi. Hvis vi derimot måler verdien i euro, som er den valutaen vi handler mest i, endrer dette bildet seg totalt. Da er mai årets svakeste eksportmåned, sier Chramer.

I mai var det nedgang i volum for torsk, sild, ørret, sei, laks og snøkrabbe, mens det var volumvekst for makrell og hyse.

Asia og Nord-Amerika tar andeler fra Europa

Når det gjelder markedene, er Europa fortsatt den største mottageren av norsk sjømat. I mai var verdiandelen på 68 prosent, mens Asia (21 prosent) og Nord-Amerika (9 prosent) følger på plassene bak.

– Vi ser en vridning av den totale norske sjømateksporten fra Europa og over til oversjøiske markeder som Asia og Nord-Amerika. I mai har vi aldri hatt en lavere europeisk verdiandel enn i år, sier Christian Chramer.

Skyhøy matvareinflasjon

Selv om den totale inflasjonen er fallende i mange markeder, er matvareinflasjonen i Europa fremdeles høy.

– Den økonomiske utviklingen i mange av våre viktige nærmarkeder i Europa er svak, og i eurosonen forventes det en svakere økonomisk vekst enn i både USA og våre største markeder i Asia. I Europa er Tyskland allerede i resesjon, mens i Frankrike falt husholdningenes inflasjonsjusterte innkjøp av matvarer i april til det laveste nivået siden 2009, forklarer Chramer.

Endret konsumentadferd

Mange konsumenter justerer sine handlevaner ved å velge billigere produkter og kjøpe flere matvarer på tilbud. I tillegg reduserer de sitt konsum av både kjøtt og fisk.

– I de siste månedene har det vært et fall i hjemmekonsumet av laks, torsk og sjømat totalt i alle store europeiske sjømatmarkeder, sier Christian Chramer.

Salget av norsk filet til Storbritannia er på rekordnivå i mai. Bildet t.v. er tatt under Sjømatrådets kampanje i Storbritannia i 2022.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Fiskarlaget

Sterk vekst til Storbritannia

– Eksportvolumet til Storbritannia i mai endte på 1 900 tonn, noe som er 58 prosent høyere enn samme måned i fjor. Eksporten av både fryst hel torsk og fryst filet økte til Storbritannia i mai. Kun en måned tidligere har det blitt eksportert mer fryst hel torsk til Storbritannia i en enkeltmåned, og det var i oktober 2016, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Hittil i år har det blitt eksportert over 7 000 tonn fryst torsk til Storbritannia, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende volum etter årets fem første måneder.

Sterk posisjon for hvitfisk i det britiske markedet

– Mai-tallene viser fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk hvitfisk, og fryst torsk spesielt. Dette er en bekreftelse på det nære sjømatbåndet mellom Norge og Storbritannina og posisjonen til hvitfisk blant britiske forbrukere. En betydelig del av britenes favorittrett fish & chips lages med norsk fisk, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

Fakta og kortinfo om sjømateksporten i mai

 • Det ble eksportert sjømat til totalt 115 land i mai. Dette er to færre enn samme måned i fjor.
 • De største markedene for norsk sjømateksport i mai var Danmark, Polen og USA
 • Nedgang i eksporten av fersk torsk
 • Nedgang for klippfisk
 • Volumfall og verdivekst for saltfisk
 • Verdiøkning for tørrfisk
 • Nedgang for sild
 • God vekst av sildefilet til Polen
 • Sterk måned for makrell
 • Sterk volumvekst for kongekrabbe
 • Svak mai for snøkrabbe
 • Fall i verdi og volum for reker

Les alle detaljer hos Norges sjømatråd