08.05.2024

Rapport fra Austevoll

Årsmøte

Lokallagsleder Tor Andreas Drivenes ble denne uken gjenvalgt da Austevoll Fiskarlag holdt sitt årsmøte. Lokallaget er ett av de største i organisasjonen.

Austevoll Fiskarlag har 120 medlemmer og er med det fjerde største lokallag i Sør-Norges Fiskarlag.

Mandag 6. mai ble årsmøtet holdt i kantina på Sjøtrollbygget i Bekkjarvik.

Daglig leder Janita Arhaug i Sør-Norges Fiskarlag rapporterer om et godt møte, der det i tillegg til ordinære årsmøtesaker var et bredt faglig program.

Følgende tema og innlegg ble presentert for møtet:

  • HI v/ Georg Skaret om forskning på lodde i Barentshavet
  • Pelagia v/ Magnus Strand om  kommende sesong innen pelagisk fisk som nordsjøsild, makrell og NVG- sild
  • Sildelaget v/ Knut Halvor Møgster om e-innmelding, fiskarportalen og nytt utbudsområde
  • Fiskebåt Sør v/ Nina Rasmussen om forhandlinger på makrell og andre fiskeslag
  • Sør-Norges Fiskarlag v/ Janita Arhaug om Sør-Norges Fiskarlag og den pågåande organisasjonssaka i Norges Fiskarlag
  • Lokallagsleiar Tor Andreas Drivenes fortalte om et godt år for fiskerimiljøet i Austevoll, med en økning i antall fartøy og økt omsetning.

Janita Arhaug er daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag

Hun deltok som en av flere innledere under den faglige delen av møtet i Austevoll

Om lokallaget

Det ble informert om en oppgang i antall medlemmer fra i fjor.

Lederen var likevel tydelig på at potensialet for å verve flere medlemmer er til stede.

Det er i alt 311 registrerte fiskere i Austevoll på Blad A og B (heiltids- og biyrkesfiskere).

Både lokallaglederen og Janita Arhaug oppfordret de oppmøtte om  å verve medlemmer. Spesielt mannskap må oppfordres til å engasjere seg i egen fremtid som fisker.

Det nye styret

Tor Andreas Drivenes ble som nevnt gjenvalgt som styreleder.

Det nye styret består nå av følgende tillitsvalgte:

– Tor Andreas Drivenes, leder

– Håkon Daniel Økland, nestleder

– Siren Margrethe Økland

– Andreas Møgster

– Jarle Sæle

– Morten Njåstad

– Endre Sekkingstad

Varamedlemmer:

– Mons Eivind Troland

– Daniel Stenevik

– David Berntsen

– Trond Østervold

– Asle Birkeland

– Lars Henrik Kvinge

– Nils Heine Bussesund