Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.02.2023

Rapport etter forlis

Havarikommisjonen

Statens havarikommisjon har avgitt rapport om sjøulykke med fiskefartøyet «Klævtind I» som forliste utenfor Bleik på Andøya 9. januar. Alle de seks om bord ble reddet. Les rapporten.

I rapporten er hendelsesforløpet beskrevet og det påpekes også at «God kontroll på redningsutstyr bidro til økt mulighet til overlevelse» for de seks om bord.

Statens havarikommisjon redegjør i detalj om hendelsesforløpet:

«Fiskefartøyet Klævtind 1 var satt på autopilot og holdt 1–2 knops fart. Kursen var satt for å få fartøyet i ly av fjellformasjonen på Andøya i Nordland.

Etter ca. halvannen time grunnstøtte Klævtind 1 på et skjær. Fartøyet ble forsøkt slept, men slepet måtte avbrytes og Klævtind 1 forliste. Alle seks om bord ble reddet.

Skipperens lokalkjennskap og det at dette for han var rutinemessig arbeid og en vanlig arbeidsdag, førte til at han var uoppmerksom på fartøyets plassering i farvannet. Det førte igjen til at fartøyet seilte for langt på den satte kursen og grunnstøtte. Hverdagslige gjentakende arbeidsoppgaver kan føre til at potensielt farlige situasjoner overses lettere, fordi alt i situasjonen blir oppfattet som normalt.

Forståelse av normalisering av rutinemessig arbeid, som å navigere i et kjent farvann, kan bidra til økt bevissthet og økt sikkerhet. I dette tilfellet skulle man ha funnet lokale kontrollmekanismer som bidrar til nødvendig oppmerksomhet rundt navigeringen så lenge fartøyet er i bevegelse.

God kontroll på redningsutstyr bidro til økt mulighet til overlevelse», heter det i innledningen til rapporten.