Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.01.2015

Rammer settes i 2015

Innlegg på Sjømatdagene

-Året 2015 vil være et år som Tveterås-utvalgets tilrådinger blir behandlet og konkludert. Jeg tror at dette året vil sette rammene for fiskeryrket i mange år framover. Jeg ser fram til gode, framtidsrettede og ikke minst til realistiske diskusjoner.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag var en av fire innledere da Sjømatindustriutvalgets tilråding i ettermiddag var tema under Sjømatdagene på Hell i Stjørdal.

Temaoverskriften etter at utvalgsleder Ragnar Tveterås selv hadde hatt ordet var: «Sjømatindustriutvalgets rapport – legges bort, eller kimen til noe stort?»

De fire som kom med sine ulike syn og refleksjoner til temaet var:

  • Per Mjelva, Adm. dir. Marine Sales og styremedlem NSL
  • Thomas Farstad, CEO Norway Seafoods
  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
  • Steinar Eliassen, Adm. dir. Norfra og leder Fifor

Kjell Ingebrigtsen var tydelig på at det eksisterende rammeverket med Deltagerloven og Råfiskloven er bærebjelker for næringen og lovverk som ikke må forvitre. Han sa blant annet:

-La det være helt klart: Norges Fiskarlag mener at disse to lovene, Fiskesalgslagsloven og Deltakerloven, er grunnlaget som har gjort det mulig å bygge Norge til den fiskerinasjonen vi er i dag. Når vi vet dette, hvorfor skal vi da forandre på det? Hvorfor skal vi endre på dette når det er en felles politisk målsetting om at Norge skal være verdens fremste fiskerinasjon? Har vi da råd til å eksperimentere med noe som heller ikke utvalget selv har helt tro på?

Norges Fiskarlag er også tydelig på at rapporten tar opp i seg element som det er naturlig å samarbeide videre med mellom de ulike aktørene i sjømatnæring og på myndighetsnivå. Ingebrigtsen dro frem at rapporten har flere gode forslag om hvordan industrien kan bli bedre.

-Fiskarlaget er positiv til flere av de forslagene som fortsatt felles markedsføring av sjøprodukter finansiert av en fellesavgift, samarbeide om bedre markedsadgang for norske sjømatprodukter og en bredt anlagt innovasjonspolitikk for sjømatnæringen.

Les Kjell Ingebrigtsens innlegg i sin helhet: 20150120_NF_leder_Innlegg_sjømatdagan2015.pdf