Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.04.2019

Rakett på Andøya

22.-26. juni

Ved Andøya Space Center skal det sendes opp en rakett på kveldstid en gang i perioden 22.-26. juni. Det etableres et fareområde som vist på bildet for denne oppskytingen som er navngitt som «Operasjon Ram».

OPPDATERING 25. juni: Fareområdet er nå opphevet.

Operasjon «Ram» 22. – 26.juni er en oppskyting som skjer på kveldstid i tidsrommet 19:00-23:00 lokal tid.

Andøya Space Center (ASC) opplyser i et varsel til fiskere og andre sjøfarende at det etableres et fareområde fra Nordmela og VEST for Andøya.

ASC påpeker at fareområdet vil bli kansellert så snart aktiviteten knyttet til den aktuelle oppskytingen er avsluttet.

Fareområdet «Ram» er definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

1. 6907.17N-01536.65E

2. 6908.6N-01538.0E

3. 6910.5N-01547.2E

4. 7005.2N-01414.5E

5. 7000.7N-01352.8E

6. 6906.2N-01526.1E

7. 6907.5N-01532.5E

I et varsle fra Andøya Space Center bes maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for aktiviteten.

Skulle det være behov for transitt gjennom området bør dette kunne koordineres med «Andøya Space Center» på maritim kanal 16/13 eller via telefon 90 56 54 30.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no, opplyser ASC til Fiskarlaget.