Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Pris til Redningsselskapet

Sikkerhetsprisen 2019

Redningsselskapet er tildelt Norges Fiskarlags Sikkerhetspris. Prisen ble delt ut under Norges Fiskarlags Landsmøte i Trondheim under festmiddagen onsdag kveld.

-Det er en stor glede og ære for meg på vegne av Norges Fiskarlag å få dele ut årets sikkerhetspris, sa leder Kjell Ingebrigtsen da Redningsselskapet ble hedret for årelang innsats for redning av folk og verdier.

Han understreket at årets prisvinner alltid har hatt en spesiell plass i fiskernes og kystbefolkningens hjerte.

-Behovet for at det alltid var nødvendige ressurser til stede for jobben som skulle gjøres er blitt synligjort gjennom kystbefolkningens initiativ til økonomisk støtte og innsamling til Redningsselskapet, sa Fiskarlagets leder.

Redningsselskapet har i dag 52 skøyter som er i beredskap og bidrar til en helt annen hverdag på havet enn tidligere for fiskerne.

 

Arbeid med sikkerhet

Til liks med Redningsselskapet arbeider Norges Fiskarlag daglig med å forbedre sikkerheten til sjøs. Kjell Ingebrigtsen påpekte nettopp dette i sin tale:

-Våre medlemmer jobber på en arbeidsplass som hele tiden er i bevegelse. I tillegg skal fangst og maskinelt utstyr betjenes på en betryggende måte. Da er det veldig viktig å ha fokus på HMS og de situasjoner som kan oppstå. Dessverre er det sånn at uansett fokus, uansett utstyr så vil det likevel være sånn at det oppstår muligheter for at vi kommer i uønskede situasjoner. Utstyr kan bli ødelagt og fartøyet kan bli satt i vanskelige utfordringer. Da er det viktig at vi er godt nok drillet til å ta de riktige beslutninger. Noen ganger kan vi komme oss ut av situasjonen selv. Andre ganger må vi ha hjelp. 

 

Gis for sikkerhetsarbeid

Sikkerhetsprisen er en pris som skal gå til den eller de som i løpet av Landsmøteperioden har vært med og bidratt til å ivareta fiskernes sikkerhet på en betryggende måte. Årets prisvinner har gjennom flere generasjoner vært med på å stå fremst i rekkene for å skape nødvendig trygghet på havet. Delaktigheten og nærheten til fiskernes hverdag har vært et prioritert område.

Takket for prisen

Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind tok imot prisen, som gis som en gravert krystallvase og en pengegave på 10 000 kroner.

Hun fokuserte også på sikkerhet.

-Å være fisker, det er å jobbe med risiko som en del av hverdagen. Det har vært mye bra sikkerhetsarbeid i fiskerinæringen de siste årene, og ulykkene har blitt færre etterhvert. Vi i Redningsselskapet er glade for å se at sikkerhetsfokuset øker. Bedre og sikrere utstyr, bedre opplæring, en skjerpet sikkerhetskultur. Alt sammen bidrar til vår visjon; Ingen skal drukne, sa hun i sin takketale. 

Rikke Lind kom også med en positiv nyhet knyttet til at Redningsselskapet fører drukningsstatistikken i Norge. 

– I dag er det 30. oktober, og hittil i år har det ikke omkommet en eneste yrkesfisker på havet i Norge.  Jeg kan ikke tenke meg en mer passende anledning enn denne festkvelden til å dele dette med dere, sa Lind.

Fakta:

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris skal gå til den eller de som i løpet av landsmøteperioden på en spesiell måte har vært med på å bidra til å ivareta fiskernes sikkerhet. Sikkerhetsprisen deles ut for sjette ganger siden opprettelsen i 1994. 

Kontaktpersoner:

  • Leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, 922 84 719
  • Redningsselskapet ved Frode Pedersen, 911 07 777 / 90 72 23 91