Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.06.2013

Praktisk bruk av data

Medlemsfordel

Datakurs i regi av Abbra Norge AS ble gjennomføt fra den 17. til 20. juni 2013.-Dette var en-mulighet til å lære mer om praktisk databruk for fiskere i tillegg til eksempler på bruk av regneark for kokker og stuerter.

Kurset ble holdt i våre lokaler i Måløy. Instruktø har vært-Tom Langeland, som er instruktø i ABBRA, Fiskarlagets samarbeidspartner i forbindelse med-kursrekken i databruk som er holdt i medlemslag langs hele kysten.

Tilbudet har vært utformet som et grunnleggende opplæringskurs rettet mot medlemmer i Fiskarlaget.

Under kurset i Måløy var det også en spesielt tilrettelagt kursdel for kokker og stuerter.

Deltagerne på kurset var, fra venstre: Knut A. Refvik, Tom Langeland (instruktø), Oddmund Kvalheim (Sekretær Sogn og Fjordane Fiskarlag), Arvid Kvalheim, Svein Gotteberg, Leif Olsen (Indre Oslofjord Fiskerlag), Per-Odd Brobakke, Jarl Magne Silden (Leder Sogn og Fjordane Fiskarlag) og Dan Grotle.

Fotograf: Eli M. Hagen (Inspektø, Fiskeridirektoratet)