Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.11.2013

Positivt om fjordlinjer

Fiskarlaget fornøyd

-Norges Fiskarlag er svært fornøyd med den nye fiskeriministerens positive innstilling til å se på de ulike utfordringene knyttet til saken om fjordlinjer. Dette sier leder Kjell Ingebrigtsen. Tirsdag ble fjordlinjene åpnet for sildefiske med not sø for Søøya i Finnmark.

– Vi arbeider videre for å få på plass en helhetlig og god løsning, sier Ingebrigtsen.

Med en god løsning mener Fiskarlaget at det snarest må komme på plass en løsning for den konvensjonelle delen av flåten. Også denne delen av flåten må kunne få utnytte de mulighetene som ligger innenfor det som til nå har vært fjordlinjeregimet.

-Fiskarlaget vil gjøe sitt for at vi skal få til en permanent løsning i dialog med alle berøte parter, slik at vi får på plass en løsning som kan stå over tid, understreker Ingebrigtsen.

Fiskeri- og kystdepartementet opplyste tirsdag at begrensningene som kom i januar i områdene sø for inngangen til Tysfjorden i Nordland og langs kysten søover også blir opphevet. Endringene får ikke betydning for det etablerte kysttorskvernet.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sa at det er viktig for henne at det kommer på plass et godt regelverk i samarbeid med næringen.

-Frem til vi har dette på plass ønsker jeg ikke unødvendige begrensninger på tradisjonelle fiskerier, sa ministeren. 

Hun la også til at hun vil gå i dialog med Sametinget om løsninger i Ofotfjorden of områdene lengre nord.