Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.06.2022

Positivt med samfiske

Makrellfisket

– Norges Fiskarlag er fornøyd med at myndighetene har gått for vårt forslag om en kvotesamarbeidsordning for de minste båtene i pelagisk sektor, sier leder Kåre Heggebø. Han mener nyordningen har flere positive sider.

Den nye ordningen kommer etter et forslag fra Fiskarlaget, og etableres etter samme mal som samfiskeordningen i torskefisket nord for 62N. 

– Det er flott at myndighetene har imøtekommet oss i dette forslaget. Vi ser for oss at dette vil gi de minste fartøyene i makrellfisket gode effekter som følge av en slik kvotesamarbeidsordning.

Kåre Heggebø håper blant annet ordningen vil føre til at den minste flåten kan spare drivstoffkostnader gjennom en mer rasjonell gjennomføring av fisket med færre båter.

– Erfaringen vi får fra ordningen vil danne grunnlag for eventuelle justeringer og vurderinger om en slik kvotesamarbeidsordning også kan innføres i flere pelagiske fiskerier for den minste flåten, sier Heggebø.

Av hensyn til at makrellfisket i kystflåten allerede pågår forventer han at denne kvoteordningen avklares og fastsettes så snart som mulig fra departementets side.