Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.08.2019

– Positive turistfiskesignal

Roser ministeren

– Norges Fiskarlag mener det er viktige og riktige grep som nå tas av fiskeriministeren i turistfiskesaken. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen om varslede innstramminger i vilkårene for fisketurister.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik varsler i en pressemelding torsdag et oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte i høst.

– Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

De siste tiårene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske.

Ministeren sier det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om å smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike «turister» vil vi ikke ha. Og jeg blir opprørt når jeg hører om turister som tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten i søpla, sier fiskeriministeren. 

– Viktig avklaring

 Fiskarlaget har i en årrekke sett med uro på det omfattende og uoversiktlige uttaket fra turistfisket.

– Vi har påpekt nødvendigheten av å regulere fisket og stramme inn regelverket. Noe har skjedd men ikke nok, og det er derfor svært velkomment at ministeren sender disse klare signalene nå, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Uønsket utvikling

Han sier medlemmer har observert og rapportert at mange turistfiskere bare tar «indrefileten» når de fisker og at resten av fisken kastes.

– Våre medlemmer er underlagt strenge og omfattende regler. De ser med frustrasjon på at mange turistfiskere nærmest har drevet med egen næring ut fra aktivitetsnivået sitt når de er i Norge. Slik kan vi ikke fortsette å ha det, sier lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen sier et viktig innspill fra fiskernes side derfor vil være at turistfisket må reguleres strengere slik at beskatningen av de kystnære bestandene, som kysttorsken, ikke blir så stort som i dag.

Ikke negativ til turisme

– Jeg ser frem til det varslede møtet og vil bidra konstruktivt, ikke minst også for å tilrettelegge videre for å utvikle en sunn turisme knyttet til fiske, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskeriministeren sier han ønsker gode tiltak som kan styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket. Han poengterer også at turistbedrifter bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser i mange kystsamfunn.

– Vi er ikke negative til turistvirksomhet, men beslagene på grensa har vist toppen av et isfjell. For mange turister tar ut mye mer enn de har fått lov til, og da må vi skjerpe inn handlingsrommet for våre utenlandske gjester.