Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.01.2023

Positiv til nullvisjon

Oppdrag gitt

Regjeringen har etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen. Sjøfartsdirektoratet får i oppgave å utarbeide en handlingsplan. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning. – Dette er viktige tiltak som vi støtter fullt ut, svarer Fiskarlagets leder.

– Norges Fiskarlag er veldig positiv til regjeringens nullvisjon og arbeid med en handlingsplan. Det er flott at dette arbeidet kommer i gang, og det er viktig for fiskerne, sier leder Kåre Heggebø.

Han sier Norges Fiskarlag vil være en aktiv bidragsyter i arbeidet med planen. – Havet er en fantastisk arbeidsplass, men det kan være krevende og sikkerheten må alltid komme først, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. 

Mange omkommer

– Norge er en havnasjon og mange har jobben sin til havs. Med en nullvisjon og en konkret handlingsplan tar vi et ytterligere grep for at alle skal komme trygt hjem fra jobb på havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding om saken.

Totalt har 39 personer omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene.

Dødsraten for sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land.

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i forbindelse med næringsfartøy omkom 7 personer i 2022 og flere enn 450 ble skadd i ulykker.

Vedtatt

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Sjøfartsdirektoratet allerede levert et faglig grunnlag for en nullvisjon.

Regjeringen har nå vedtatt nullvisjonen, og direktoratet får i oppdrag og jobbe videre med tiltak som vil resultere i en konkret handlingsplan.

Denne skal gjelde for alle fartøy under direktoratets forvaltnings- og tilsynsansvar.  

– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. Jeg er glad for at et enstemmig Storting står bak dette arbeidet, sier Skjæran.

Glade for å motta oppdraget

Arbeidet med handlingsplanen vil skje i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

– Sjøfartsdirektoratet er glade for å motta oppdraget med å utvikle en handlingsplan for en nullvisjon fra regjeringen. En nullvisjon vil bidra til å øke sjøsikkerheten, slik at enda flere kommer trygt hjem fra arbeid eller fritidsaktivitet på sjøen. Vi ser fram til å samarbeide tett med næringen og andre myndigheter for å få dette på plass, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

– Vi har lange tradisjoner i Norge for å samarbeide godt på tvers av det offentlige, organisasjonslivet og frivillige aktører, sier Skjæran.

Drukning 

Det omkommer også mange hvert år som følge av drukning, ikke bare fra båt. Dette er noe regjeringen også påpeker i sin omtale av nullvisjonen.

– Et liv tapt til drukning er ett for mye, og i Hurdalsplattformen fremgår det at Regjeringen skal jobbe med forebygging for å hindre drukning. Sammen med berørte statsråder har jeg igangsatt et arbeid for å vurdere en nullvisjon for all drukning, ikke bare knyttet til bruk av båt, sier Skjæran.

Les hele pressemeldingen fra NFD her.