Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2022

Plan for resertifisering

MSC-dokument lagt ut

Fiskarlaget har onsdag lagt ut et dokument for eksportører, innkjøpere og andre aktører for å vise status og plan for å få tilbake MSC-sertifisering på viktige norske fiskerier.

Norges Fiskarlag har ansvar for MSC-sertifiseringer av norske fiskerier i et felles samarbeid med salgslagene og Norges Sjømatråd. 

Som kjent, er torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil nå uten MSC-sertifikat, og flere aktører både innen- og utenlands etterspør oppsummert informasjon om både nåsituasjonen og veien framover. 

Norges Fiskarlag har onsdag publisert vedlagte dokument på engelsk (likelydende dokument i denne lenken og nedenfor) som fritt kan benyttes av alle aktører som mener de måtte ha nytte av det. 

Hensikten med dokumentet er å: 

1) Oppsummere bakgrunnen for kysttorskproblematikken med hensyn til MSC-sertifikatene sett fra Fiskarlagets ståsted. 

2) Vise Fiskarlagets handlingsplan for å gjenvinne MSC-sertifikatene – i stor grad basert på handlinger som er pågående i norsk forskning og forvaltning.   

3) Erklære Fiskarlagets ambisjoner om å følge denne planen og resertifisere torsk og hyse innenfor 12 nm. 

  • Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen er ansvarlig for arbeidet med fagområdet MSC. (lenke til kontaktinfo)

Nedenfor kan du også lese den nyeste utgaven av kysttorskrapporten.