Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.08.2020

Periodevis stenging

Kongekrabbefisket

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder.

Det er Fiskeridirektoratet som melder om den varslede stengingen av kongekrabbefisket.

Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets eget pågående opprenskingstokt.

Det vises i meldingen til at det ikke er tillatt å melde kongekrabbeteiner som annen fiskeredskap.

  • For nærmere detaljer om tidsperioder og områdeavgrensning i kvoteregulert område, se J-12-2020.
  • For nærmere detaljer om tidsperiode utenfor kvoteregulert område, se J-18-2020