Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.11.2013

Pelagisk samling

Ålesund 10. desember

Vi minner om den pelagiske samlingen som FHF arrangerer i Ålesund. Arrangementet holdes ved Rica Parken Hotel 10. desember. Bestands- og kvoteutsikter, Voldstaddommen og den nye fiskesalgslagsloven er tema som debatteres og belyses.

FHF holder altså sin årlige pelagiske samling på Rica Parken Hotel i Ålesund 10. desember.

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond omtaler arrangementet som mer aktuelt enn noen gang, der programmet adresserer mange svært aktuelle saker.

Bestands- og kvoteutsikter adresseres fra HI, hva som skjer etter Voldstaddommen analyseres av advokat Stein Owe, vurderinger av strukturendringer i industrien gjøes av Magnar Pedersen, den nye fiskesalgslagsloven vurderes av advokat Mellbye, og flere viktige FoU-prosjekter presenteres.

Thorvald Tande jr. er konferansier, og statssekretær Amund Drønen Ringdal i Solberg-regjeringen kommer for å belyse regjeringens visjoner og politikk av betydning for pelagisk sektor.

Gå direkte til programmet for dagen, samt påmelding: Program og påmelding