Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.01.2021

Passerte ti milliarder

Sildelaget i 2020

Makrell er den største bidragsyteren til et rekordår for Sildelaget i 2020. De endelige tallene viser at sild og tobis hjalp godt til da omsetningen i fjor passerte ti milliarder kroner.

Tallene for 2020 viser at Sildelaget har en total omsetning på 10,04 milliarder kroner. Det er hele 1,93 millarder eller 24 prosent høyere enn totalen for 2019, melder Sildelaget selv på eget nettsted.

  • Nvg-sild og nordsjøsild økte i verdi med til sammen 600 millioner, mye grunnet høyere pris. 

  • Makrell stod for en økning på 500 millioner, godt hjulpet av en kraftig  kvoteøkning. 

  • En stor tobiskvote, med økte priser for mel- og oljeproduksjon, gav 500 millioner i høyere verdi i 2020.

  • Verdien på kolmule steg med 280 millioner utover 2019 selv med en liten kvoteøkning.Totalt ble det omsatt 1 610 000 tonn fisk gjennom Sildelaget i 2020. Det er oppfra 1 420 000 tonn i 2019.

I alt 49 utenlandske fartøyer leverte fangster for nesten 1,8 milliarder kroner i Norge, over 335 millioner mer enn i 2019. Det er makrell som står for mesteparten av verdien. Økningen i kvantum fra utenlandske fartøy er på 46 000 tonn til totalt 172 000 tonn. Det viser at norsk fiskerinæring er veldig konkurransedyktig i jakten på råstoff, skriver Sildelaget.

Norske fartøyer leverte 139 000 tonn råstoff til utenlandske kjøpere i 2020, en nedgang på 14 000 tonn fra 2019. Kolmule og tobis stod for de største kvanta levert til utlandet.  I verdi var disse fangstene verdt 586 millioner, opp 20 millioner fra 2019.Hele 550 norske fartøyer leverte fangster gjennom Sildelaget i 2020, i tillegg til de 49 utenlandske fartøyene som tok turen hit.

På landsiden sto 94 kjøpere klar til å ta imot fangstene, og ikke minst, få denne fantastiske sjømaten ut i verden.

Du kan se totalomsetningen sammen med tallene for de mest verdifulle artene ved å klikke deg inn på denne lenken til Sildelaget.