Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.12.2020

Passert 10 milliarder

Ny pelagisk rekord

For første gang har Sildelaget passert 10 milliarder i omsetning av pelagisk fisk. Mer enn 1,6 millioner tonn er omsatt hittil i 2020, melder Sildelaget mandag.

-På grunn av fantastisk innsats fra pelagiske fiskere og våre kunder, så har vi nådd en milepæl. Det er svært gledelig. I Sildelaget har vi stor tro på videre vekst i verdiskapingen i pelagisk sektor, sier administrerende direktør, Paul Oma i en pressemelding fra laget mandag.

Det er altså omsatt mer enn 1,6 millioner tonn pelagisk fisk hittil i år og det er fremdeles fartøy på fiskefeltene, selv om aktiviteten minsker når kvotene nå nærmer seg oppfisket for de forskjellige fiskeartene.

Det er spesielt NVG-sild, makrell og tobis som står for den solide veksten i omsetning i 2020. Hver art  har rundt 500 millioner mer i omsetning i år sammenlignet med 2019.

Tobisflåten fikk i år en stor kvote på 250 000 tonn der nesten alt ble fisket. Med en prisoppgang på rundt 60 øre per kilo gjorde dette store utslag for denne flåten.

En økning på makrellkvoten på 40 prosent fra 2019, samt mer makrell til Norge fra utenlandske fartøy i år bidro til høyere omsetning på makrell totalt, selv med en nedgang i prisen i førstehånd

For NVG-sild har det vært en høyere pris som har løftet omsetningen med over 500 millioner.