Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2021

Pålegger fangstprøver

Blir plikt over 15 m

Fra og med 15. januar 2021 er alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) pålagt å delta i Havforskningsinstituttets fangstprøvelotteri.

Det er Fiskeridirektoratet som melder om saken onsdag. Det vises til at forvaltningen av havressursene, deriblant kvotefastsettelse, blant annet foretas på bakgrunn av forskningsdata.

For å kunne legge til grunn så gode tallgrunnlag som mulig, har Havforskningsinstituttet siden 2018 innhentet prøver fra fiskeflåten, gjennom ordningen som i dag kalles fangstprøvelotteriet.

Ordningen har frem til nå vært frivillig, men det har vært mindre en 50 % av alle fangster i de aktuelle fiskeriene som har inngått i fangstprøvelotteriet.Ved forskriftsendring av 3. januar 2021 (se J-melding J-1-2021), besluttet Fiskeridirektoratet at alle norske fiske- og fangstfartøy som er nevnt i ERS-forskriften § 10 (lovdata.no), og som deltar i fisket etter de artene som er angitt i forskriften § 21 (per januar 2021: sild, kolmule, makrell, brisling, øyepål, hestmakrell, lodde, strømsild, vassild, tobis og annen sil, skal delta i fangstprøvelotteriet.

Alle meldinger knyttet til fangstprøvelotteriet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet for fangst- og aktivitetsdata (ERS). Dagbokleverandørene har tilrettelagt for sending av meldingene i det eksisterende systemet.

Detaljene i saken kan du lese hos Fiskeridirektoratet

Les mer om fangstprøvelotteriet hos Havforskningsinstituttet

Sildelaget har publisert kart for fangstprøveordningen