15.01.2024

På lag med havet

Arbeidet med marin forsøpling

Norges Fiskarlags arbeid med marin forsøpling er inne i et flerårig prosjekt der målet er økt fokus og engasjement om dette viktige holdnings- og forebyggingsarbeidet.

Norges Fiskarlag har lagt en treårig plan for arbeid med marin forsøpling.

En administrativt sammensatte arbeidsgruppe arbeider med å følge opp planen og bidra til at Landsstyrets vedtak fra sommeren 2022 blir tatt ut på en god måte.

Se lenke til omtale av planen da vedtaket ble gjort

God start

Norges Fiskarlag startet det nye året med et planleggingsmøte i vårt arbeid med planen og temaet marin forsøpling.

Representanter fra alle medlemslag var til stede i Trondheim tirsdag 9. januar for å arbeide med oppfølging av handlingsplanen mot marin forsøpling, og konkret legge planer for året 2024.

Arbeidsgruppa, består av følgende medarbeidere:
• Eirin Kongestøl Espeland, Sør-Norges Fiskarlag
• Alessandro Astroza Sør-Norges Fiskarlag
• Karoline Hasti Rutle, Nord Fiskarlag
• Tor-Are Vaskinn, Fiskebåt
• Marit Hiim Haugseth, Norges Fiskarlag
• Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag

-Viktig å nå ut

Dagen ble brukt til å gå gjennom tiltakene i handlingsplanen og definere aksjonspunkter til disse.
Handlingsplanen løper i enda to år før den skal evalueres og det skal avklares om eller hvordan planen skal videreføres.

-Og det er fortsatt mye å ta tak i, i forhold til denne problematikken, påpeker Maria Pettersvik Arvnes, som har fagansvaret for arbeidet med marin forsøpling i Fiskarlaget.

-Vi hadde en produktiv dag hvor vi har sett på alle tiltakene i handlingsplanen og laget oppfølgingspunkter for 2024. Vi har mange spennende planer for året og vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen, sier hun og påpeker at en viktig del av arbeidet også er å gjøre arbeidet og tiltakene godt synlig – både utad og ikke minst innad i organisasjonen.

Hvordan nå ut?

Kommunikasjon var også derfor et tema som ble tatt opp i en egen bolk under dagssamlingen med arbeidsgruppa.

Informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand innledet i denne bolken og det var en diskusjon og idemyldring om hvordan vi sammen kan bidra til å gjøre tiltak og arbeid med temaet synlig.

-Vi jobbet godt i forhold til å bli bevisst på hvordan dette viktige budskapet best kan kommuniseres, og hadde mange gode diskusjoner gjennom dagen, sier Jan-Erik Indrestrand.

Fiskarlaget kommer til å fortsette å dele informasjon om våre oppfølgingsgrep, og det er nå avklart hvilke tema og arbeidsområder vi selv legger opp til å jobbe med dette året.

Hva skjer i 2024?

Hovedfokuset for 2024 vil ligge rundt disse fokusområdene:
• Skipsavfallsdirektivet og produsentansvarsordningen
• Informere om negative konsekvenser av marin forsøpling og spøkelsesfiske
• Internasjonalt samarbeid

-Vi vil utover året komme med både rapporter, tiltak og annen oppfølging både internt og utadrettet. Jeg både håper og tror at dette vil være med på å vise at vi har mange gode krefter i næringen som arbeider for å forebygge og redusere plastforsøpling og bidra til at næringen får vist at vi tar miljøutfordringer på alvor, avslutter Maria Pettersvik Arvnes.