21.06.2023

Øyvind Arntzen på plass 

Motivert for jobben

– Denne jobben ville jeg ha fordi den handler om å tjene og kjempe for fiskernes interesser. Dette sier jurist Øyvind Arntzen (37) som onsdag har sin første dag som ansatt i Nord Fiskarlag.

37-åringen har de siste årene bodd i Bodø, der han er gift og har arbeidet i offentlig forvaltning. Han har lokal tilknytning, med aner fra Meløy og Sørfold.  

Onsdag 21. juni er første dag sammen med kolleger i Nord Fiskarlags avdeling i Bodø, hvor han skal ha kontorplass.  

Øyvind Arntzen er utdannet jurist og har tidligere bodd 10 år i Tromsø i forbindelse med studiet og de første jobbene etter utdannelsen.  

Han kommer nå fra Nordland fylkeskommune hvor han har arbeidet ved seksjonen grunnerverv og juridisk, som ligger under avdelingen Transport og infrastruktur.  

Han har tidligere arbeidet 5 år i Bodø kommune, 2 år i Tromsø kommune og 2 år på UiT, Norges arktiske universitet.  

Motivert 

Øyvind Arntzen sier han både er motivert og engasjert av å starte opp i organisasjonen. 

– Fiskeriene er Norges eldste og viktigste kulturbærer og verdiskaper og står i en utfordrende tid i konkurranse med andre næringer som ønsker å benytte seg av de samme arealene som fisket og gytingen foregår i. Dette trigger meg og var en hovedgrunn til at jeg søkte jobben, sier han. 

Han mener det i den offentlige samtale snakkes mye om hvordan vi kan stoppe klimaendringene og atskillig mindre om hvordan vi kan forvalte og ta vare på sårbare og helt livsnødvendige naturområder.  

– Hvis fiskeriressursene forvaltes riktig vil vi ha jobber, inntekter og god og sunn mat i evighetens perspektiv. Vis meg en næring som kan slå det regnestykket!  

– Vi må ha noe å leve av. Og vi må ha noe å leve for, sier 37-åringen.  

Selv drømmer han om at hans etterkommere skal få oppleve den samme frie og naturskjønne kystsonen som ham selv. 

– Jeg arbeider for at de skal forvalte et hav med fisk, fugler og annet dyreliv og uten svære felt med vindturbiner.  

Øyvind Arntzen sier han er motivert for å ta fatt på arbeidet i organisasjonen. Foto: Privat

Arbeidsområder 

Daglig leder Hanne Fagertun i Nord Fiskarlag sier hun er godt fornøyd med at ansettelsesprosessen av de til sammen tre nye ansatte er i mål. 

– Karoline Hasti Rutle og Ida Sandvik og starter opp i august og september, og sammen med Øyvind ser jeg konturene av en veldig god stab på vegne av våre medlemmer i Nord Fiskarlag.  

Øyvind Arntzen skal i hovedsak bidra med arbeid mot statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning i tråd med hans erfaringsbakgrunn. 

– Arbeid med planprosesser og saker innenfor ressurs- og kvoteforvaltning, samt forvaltningsrett og høringsarbeid knyttet til kystsonen vil bli Øyvinds domene i kollegiet, sier Hanne Fagertun. 

Tre kontorer 

Nord Fiskarlag ble dannet i desember 2022 gjennom en fusjon av tidligere Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge.  

Nord Fiskarlag er sammen med Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt medlemslag i Norges Fiskarlag, og har kontorsteder i Bodø, Tromsø og Trondheim. 

Når de nye ansatte er på plass vil staben bestå av i alt seks ansatte, med tre i Bodø, to i Tromsø og en ansatt i Trondheim.