Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.07.2020

Overføring av torskekvote

NFD sier ok

Nærings- og fiskeridepartementet åpner for en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021. Dette er i tråd med Fiskarlagets anmodning og gjøres for å bidra til å redusere problemer ute i markedene som en følge av koronautbruddet.

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding om saken.

Ordningen innføres på følgende vilkår:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10% fra 2020 til 2021.

  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.

  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2017-2018 med tanke på eierskap og fangstregistrering legges til grunn ved gjennomføring av ordningen. 

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at den formelle forskriftsendringen vil komme etter ferien.