Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.08.2020

Øvelse ved Andøya

Uke 36 og 37

Det varsles om øvelsesaktivitet som påvirker fiskeriene ved Andøya i perioden 31. august til 8. september.

Det er Andøya Space Center (ASC) som varsler om øvelsesaktivitet i hele uke 36 og starten av uke 37.

Operasjon «Marineøvelse» fra Andøya Space Center pågår i perioden 31. august – 08. september. 

I et varsel opplyses det om at tidsperiode for operasjonen i hovedsak vil være daglig mellom 21:00 – 04:00 lokal tid. 

Ett område rundt Ørja/Langværan vil være aktivt i deler av perioden mellom 13:00 og 16:00 lokal tid.

ASC opplyser at de vil oppdatere www.andoyaspace.no og www.barentswatch.no/fiskinfo hver dag i den annonserte perioden og de vil være tilgjengelig for koordinering hvis det er behov for å gå gjennom området i den aktuelle perioden.

ASC varsler om at oppdatering til kartplotter ol. fra Barentswatch  kanskje ikke vil være helt oppdatert da denne løsningen fortsatt er til utprøving hos Barentswatch.

For øvrig oppfordres det om at det tas kontakt med ASC hvis man ønsker å transittere gjennom områdene, enten på tlf nr 90 56 54 30, maritim kanal 16 / kanal 14 med kallesignal Andøya Space Center.

Lenke til ASCs nettside med detaljert informasjon om de ulike fareområdene, for luft, sjø og land i den aktuelle perioden.