Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.04.2021

Otto har sagt opp

Fratrer i høst

Generalsekretær Otto Gregussen har sagt opp sin stilling i Norges Fiskarlag. Han har vært generalsekretær i organisasjonen siden 1. juni 2015.

Otto Gregussen har orientert Landsstyret om sin beslutning og de ansatte fikk informasjonen under et ukentlig internmøte torsdag formiddag.

Generalsekretæren sier beslutningen om å si opp er tatt ut fra en helhetsvurdering, også opp mot at han selv runder 65 i høst.

 Det at leder Kjell Ingebrigtsen når sin åremålsperiode på inntil åtte år til høsten gjør at det nå åpnes for at en ny administrativ og politisk ledelse kan sette sitt felles preg på arbeidet i organisasjonen. Det har vært en del av mitt beslutningsgrunnlag, sier han.

Otto Gregussen er fra Bodø og har hatt en rekke roller i næringsliv, organisasjonsliv og innen det politiske området.  Han var politisk rådgiver, statssekretær og statsråd i Fiskeridepartementet i perioden 1992 til 2001. Gregussen har også ledet Norske Fiskeoppdretteres Forening, Norshell og Norges Sildesalgslag, samt vært regiondirektør i NHO i Trøndelag og ledet Fiskeridirektoratets avdeling i Trøndelag. Han var ansatt ved hovedkontoret i Fiskarlaget i 12 år før han gikk inn i politikken.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han forstår generalsekretærens beslutning og at Norges Fiskarlag nå vil innlede et arbeid for å kartlegge vegen videre med tanke på ny toppleder i organisasjonen.

 Jeg vil takke Otto for at Fiskarlaget har fått dra nytte av hans brede kunnskapsgrunnlag i de seks årene han har ledet organisasjonen, sier Kjell Ingebrigtsen.