Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.11.2019

Organisasjonssaken

Landsmøtevedtak

Organisasjonen Norges Fiskarlag skal utvikles videre innenfor den organisasjonsmodell som gjelder i dag. Det er konklusjonen i organisasjonssaken.

Landsmøtet i 2017 vedtok videre arbeid med en ny tredelt organisasjonsmodell. Dette arbeidet har pågått frem mot landsmøtet i 2019, med ikke fått tilstrekkelig tilslutning i organisasjonen.

I vedtaket knyttet til saken om ny organisasjonsmodell konstanterer Landsmøtet at prosessen ikke tas videre.
I vedtaket understrekes det at utfordringene som rettes mot næringen fra samfunnet omkring tilsier at det er et stort behov for et samlet Fiskarlag, der en eksempelvis må møte planmyndigheter og konkurrerende næringsliv med god kompetanse og kapasitet i hele organisasjonen.

Les hele vedtaket i vedlegget under.