Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.11.2017

Organisasjonssaken

Landsmøtet 2017

– Vi har nå en prinsipiell enighet om en ny modell for organiseringen av Norges Fiskarlag. Det slo generalsekretær Otto Gregussen fast i sin innledning til Landsmøtets behandling av organisasjonssaken.

Generalsekretæren viste til at det har vært en lang prosess for å finne en hovedmodell som skal danne grunnlaget for en ny og mer moderne organisasjon. Flere modeller har vært drøftet og presentert, og en har landet på en tredeling av organisasjonen som fremtidig modell.

7 blir 2

Dette betyr at de sju medlemslagene langs kysten samles i Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag, som i praksis er det som i dag er Samarbeidsrådet Nord/Sør. Det tredje leddet i den fremtidige modellen ligger allerede i dagens organisering av havfiskeflåten gjennom Fiskebåt. Dagesn ni organisasjonsledd blir dermed tre i den fremtidige modellen.

Otto Gregussen dro linjene og historikken i saken og informerte om prosessen i organisasjonen. Han var innom tidsrammen, økonomiske vurderinger og lovverk som sentrale moment det må arbeides med i den neste landsmøteperioden for å få på plass en tenkt iverksettelse av den nye organiseringen fra 2020.

Ikke ny debatt

Så var Otto Gregussen tydelig på at resten av jobben er ikke en ny organisasjonsdebatt. Han viste blant annet til at rammene etter Landsmøtet er gitt når det gjelder hovedmodell, og at det deretter skal lages et nytt økonomisk fundament.

– Det skal bemannes og det skal velges representantskap og styrer – og det skal lages vedtekter, slo han fast.

Debatt

Landsmøtet debatterer nå saken.

Les saksutredningen i saken her: