Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2021

Organisasjonsprosess – Sør

Styrevedtak

Landsstyret gir Arbeidsutvalget mandat til å oppnevne ny forhandlingsleder for forhandlingene i Samarbeidsrådet Sør. Det skjer etter at Vidar Ulriksen, som ledet arbeidet, ble utnevnt til statssekretær.

Alle involverte medlemslag, med unntak av Sør-Norges Notfiskarlag, har nå avholdt årsmøter og gitt støtte til etablering av hhv Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag.

Fra forhandlingsutvalget i sør er det uttrykt ønske om å hente inn en ny forhandlingsleder for forhandlingene i Samarbeidsrådet Sør, etter at Vidar Ulriksen 14. oktober ble oppnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Saken ble behandlet i Landsstyrets møte 20.-21. oktober og det ble gjort følgende vedtak:

Landsstyret gir Arbeidsutvalget mandat til å oppnevne ny forhandlingsleder for forhandlingene i Samarbeidsrådet Sør. Landsstyret anmoder om at valg av prosessleder skal skje etter dialog med medlemslagene og forankres i forhandlingsutvalget.

Neste møtepunkt for de to forhandlingsutvalgene er i november, i uke 45 og 46. Landsmøtet 3.-4. november skal også behandle og debattere organisasjonsprosessen og komme med sitt vedtak for det videre arbeidet.