Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.11.2021

Ordføreren kom også

Regionmøte på Frøya

Frøyaordfører Kristin Furunes Strømskag (H) var der – da fiskerne torsdag kveld møttes i regionmøtet på Frøya. Nærmere 60 andre kom også og deltok i det godt besøkte møtet.

-Det var et møte med deltagelse over det normale, konstaterte en fornøyd daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge Marianne Sandstad da det to timer lange programmet ved Hotell Frøya var gjennomført.

I løpet av møtet var hele 10 personer på podiet og bidro med informasjon fra sitt ståsted.

I møtet deltok også 8-10 ungdommer som innlederne i møtet hadde truffet ved den videregående skolen, som ligger rett over vegen for hotellet på Sistranda, tidligere på dagen.

-Elevene var veldig interessert og det er artig at de også oppsøker hovedmøtet på regionrunden for å få med seg mer av den politiske dagsorden i næringen, sier Sandstad.

Lang tradisjon

Denne høsten er det 20 år siden møterunden på Trøndelagskysten startet opp. Nå er det et årvisst samarbeid mellom Råfisklaget, Fiskarlaget og Bud og Hustad Forsikring. Også Fiskeridirektoratet og Fylkeskommunen er med i de tre møtene som holdes i Åfjord, på Frøya og 30. november på Rørvik denne høsten.

Privilegert

-Møterunden i Trøndelag er unik og dere trønderfiskere er privilegert som har et slikt møtepunkt, sa informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand da han sammen med leder Sturla Hepsø i Fiskarlaget Midt-Norge var første par ut i møtet.

Indrestrand mener fiskerne i Trøndelag misunnes av andre rundt om på kysten fordi de har slike faste årlige møtepunkt med alle de sentrale aktørene i næringen.

-Når også ordføreren på Frøya og Fylkeskommunen deltar og viser at næringen har lokal og regional betydning så er dette enda mer positivt, påpekte Indrestrand.

Sammen med Hepsø bidro informasjonslederen til å få frem hovedmomentene fra Landsmøtet sist uke. Han unnlot heller ikke å peke på at Hepsø nå representerer de trønderske fiskerne på et enda høyere nivå, i og med at han ikke bare sitter i Landsstyret, men også i Fiskarlagets Arbeidsutvalg sammen med leder og de to nestlederne.

Variert program

Jan Erik Strøm fra Råfisklaget påkalte fort de lokale fiskernes oppmerksomhet med detaljer fra omsetning og marked på både krabbe, kreps, lyr og breiflabb.

-Det kunne vært omsatt mye mer krabbe enn det som allerede er tatt ut, sa han til den interesserte og lydhøre forsamlingen.

Sjøkreps er også stort i Trøndelag. 137 tonn av de 169 tonnene som er hentet opp i Råfisklagets distrikt er tatt i Trøndelag.

Helge Myrseth, som både arbeider på Seashell på Dyrøya og i Hitramat fortalte om sterk etter-koronaeffekt og sug i markedet etter norske sjømatprodukter.

-Norge er i en unik posisjon på verdensbasis fordi etterspørselen nå er så stor som den er, sa han – og han forventer mer.

Myrseth viste til megatrender som bærekraft, sunnhet og miljøavtrykk – som alt er honnørord som treffer næringen godt.

-Vi har stort potensial for å bygge næringen videre for de neste 50 årene, sa han og fikk anerkjennende nikk fra flere hold i salen.

Kristin ordfører

Ordføreren holdt også et innlegg der hun avslørte en politiske strategi om tett og nært samarbeid med alle deler av næringslivet. Og hun høstet også ros fra den lokale Fiskarlagslederen Trond Harald Iversen for det gode og brede politiske arbeidet.

Han mener kommunen er en god og tilgjengelig samarbeidspartner for både fiskerinæringen og annen næring i øyregionen.

Også saksbehandler Nils Jørgen Karlsen fra Frøya kommune deltok med innlegg.

Han fortalte om kommunens arbeid med en låneordning for unge fiskere. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med denne saken.

-Målsetningen er å utrede og avklare innen påske 2022, sa han og inviterte også Fiskarlaget med inn i samarbeid om saken.

Kommer mer for fiskerne

Leif Harald Hanssen i Trøndelag Fylkeskommune er også med på årets regionrunde i Trøndelag.

Han delte informasjon om at det nå arbeides med en snarlig lansering av et prosjekt som har som formål å styrke og videreutvikle fiskerinæringen på Trøndelagskysten.

Mer informasjon vil komme når det nærmer seg nyåret.

Hansen fortalte også at Peter Meinert er ansatt for å arbeide videre med fylkeskommunens engasjement mot fiskeri. Han vil ha kontor på Steinkjer og er mulig å kontakte med næringsrelaterte spørsmål.

Pensjonsordningen for fiskere

Et annet viktig tema som ble nevnt i fiskarmøtet var pensjonsordningen for fiskerne.

Det er nå en sak på høring om temaet og saksansvarlig Hanna Bakke-Jensen i Norges Fiskarlag pekte på at medlemmer finner saksdokumenter lagt ut i Fiskarlagets app, og at innspill til den pågående høringen er velkomne.

Åfjord og Rørvik

For ordens skyld nevner vi også at mer enn 40 deltok da det samme møtet ble holdt i Åfjord onsdag. Et deltagerantall som også Marianne Sandstad er fornøyd med.

-Årets siste møte blir på Rørvik 30. november. Da håper vi å ha med minst en fra Fiskarlagets toppledelse, avslutter Sandstad.