Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.11.2020

Optimalisering i reketrål

Webinar

Tirsdag 15. desember inviterer FHF sammen med UiT til et digitalt seminar for å presentere resultater fra prosjektet «Optimalisering av fiske med reketrål». Det er funn fra fire års forskning som presenteres. Meld deg på nå!

Hva skal til for å få oppnå et ansvarlig og miljøriktig fiske med reketrål?

Forskere fra UiT, SINTEF Ocean, Møreforskning og Havforskningsinstituttet presenterer i webinaret resultater fra nesten fire år med utprøving av teknikker for å forbedre vilkårene for å drive rekefisket på en optimal måte.

Resultatene fra prosjektet viser at mange av de eksisterende innretningen er gode, men at det gjennom prosjektet anbefales noen konkrete justeringer. I tillegg ser forskerne at det er behov for å kunne ha en noe mer fleksibel forvaltning av rekefisket enn det vi har i dag, da behovet er ulikt både gjennom sesong og mellom ulike geografiske områder.   

Mange av forsøkene har vist hva som kan bli effektene av å bruke tilleggs-anordninger/alternative løsninger i kombinasjon med dagens tillatte seleksjonssystem som i hovedsak består av en skillerist med maksimalt 19 mm spileavstand og maskevidde i sekken på minimum 35 mm.