Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.03.2021

Oppretter henstillingsområde

Snurrevad ved Henningsvær

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde sør for Henningsvær som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad, med virkning fra mandag 8. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

Faststående bruk i henstillingsområdet må flyttes innen mandag 8. mars klokken 12, melder direktoratet.

Det vises til at begrensninger for fiske med snurrevad følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021 og annen lovgivning, og at dette må overholdes. 

Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen ligger vedlagt som illustrasjon til denne saken.

Henstillingsområdet utenfor Henningsvær har følgende koordinater:

  • N 68° 07.65         E 014° 09.852.
  • N 68° 04.50         E 014° 09.803.
  • N 68° 04.50         E 014° 14.104.
  • N 68° 08.10         E 014° 150