Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2022

Opphever inndragning

Av nær 500 000 kroner

Fiskeridirektoratet har opphevet et vedtak fra sin avdeling i Nordland om administrativ inndragning av fangstverdi på nær en halv million kroner. Reder Bjørn-Hugo Bendiksen er lettet etter avgjørelsen.

-Ja, jeg må bare takke så mye det går an for hjelpen, Fiskarlagets advokattjeneste er verdt sin vekt i gull. Slik svarer Bjørn-Hugo Bendiksen på spørsmålet: -Hva føler du nå?

Bakgrunn

Rederen fra Reine i Lofoten fikk varsel om administrativ inndragning av fangst på nær en halv million kroner etter at han samfisket med en annen reder med fartøyet «Magnus» (bildet).

Samfiskelaget ble ansett for ikke å ha fulgt reglene for samfiske korrekt i april 2020. Både hans fartøy og samfiskefartøyet var innmeldt for samfiske og sto på listen over godkjente samfiskelag, noe de også gjorde i perioden 4. april til 11. april i 2020.

Det ble levert fangst på til sammen 19 362 kilo torsk, hyse og sei til en samlet verdi av 486 795 kroner. Denne fangsten ble ført på fartøyet «Magnus».

Utfordrende

Den erfarne fiskeren fra Reine mener han ikke gjorde noe som skulle tilsi at han måtte tåle inndraging i saken og han tok derfor kontakt med Fiskarlaget for å få bistand i kontakten med Fiskeridirektoratet.

-Jeg mente at jeg ikke hadde gjort noe feil. Dette til tross for at detaljer i vilkårene for samfiske er uklare og uoversiktlige å forstå. Konsekvensen som fisker kan ofte bli at man opplever at det kommer et brev fra direktoratet, uten at man skjønner hva man har gjort feil, sier rederen.

Lenge å vente

Han beskriver saken som en verkebyll.

-Ja, jeg har faktisk latt være å bruke båten etter at denne saken oppstod. Det er derfor en lettelse at jeg nå har fått medhold – takket være hjelp fra Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø, sier Bendiksen på telefon fra Lofoten.

Han opplever også at saksbehandlingstiden er svært lang.

-Det ble klaget både til regionkontoret i Bodø og til Bergen, og selvfølgelig er jeg både lettet og glad nå at Fiskeridirektoratet har gitt meg medhold og at saken er ute av verden. Samtidig gjør dette at jeg slipper å få inndratt verdier fra framtidig fiske, sier han.

Saksbehandlingsrutinene er nemlig slik at selv om en sak ikke er endelig avgjort, enten ved klagebehandling eller dom, blir inndragningen iverksatt idet brev med varsel om inndragning blir sent.

Dette er svært problematisk for de det gjelder fordi det oftest tar fra halvannet til tre år å få saken endelig avgjort. Det betyr at han først nå får pengene som salgslaget, som statens forlengede arm, har sittet på siden aprildagene i 2020.

Gratis

Norges Fiskarlag yter som en del av sin medlemsservice advokatbistand til våre medlemmer.

Advokat Ståle Hellesø forteller at hans bistand i denne type sak er gratis for medlemmer.

-Vi gir mye bistand til våre medlemmer og får naturlignok ikke alltid medhold i vårt arbeid. Når vi, som i denne saken, får et positivt svar – så er det både givende og alltid hyggelig å meddele til våre medlemmer.