Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2015

Opphev fylkesbindingene

Landsstyrevedtak

Norges Fiskarlag krever at fylkesbindingene i torskesektoren snarest oppheves for å bidra til utviklingen i fiskeriene. Se også vedtak knyttet til redskapsfleks på makrell og innen seifisket.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet en rekke saker i sitt møte mandag 4. mai og i denne artikkelen kan du lese tre av de aktuelle vedtakene.

Om fylkesbinding og struktur over 11 meter

Organisasjonen ber om at det snarest gjøres endringen i torskesektoren som ikke opprettholder ordninger som kan oppfattes som urimelige.

Gjeldende fylkesbinding knyttet til kjøp og salg av fartøy som har adgang til deltakelse i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62’N utgjør en slik urimelighet og må snarest oppheves, heter det i vedtaket som du kan lese i sin helhet her: 20150504_Strukturkvoteordningen i kystflåten over 11 meter – vedrørende kvotetak og fylkesbinding.pdf

Redskapsfleksibilitet i fisket etter makrell har blitt behandlet av en intern arbeidsgruppe og også vært på organisasjonsmessig høring i Fiskarlaget. Det er blant annet ønske om at garn- og snøregruppen kan gis anledning, under gitte forutsetninger, og også benytte not i sitt fiske.

Du kan lese hele dette vedtaket i følgende dokument: 20150504_Redskapsfleksibilitet i garn- og snøregruppens fiske etter makrell – behandling av innstilling.pdf

Om seireguleringene i lukket gruppe

I denne saken gjorde Landsstyret det klaret at det må iverksettes et mer detaljert reguleringsarbeid i seifisket for denne gruppen nord for Stad og at fartøy under 11 meter må gis en maksimalkvote.

Les hele dette vedtaket ved å klikke deg inn her:20150504_Regulering av fisket etter sei nord for 62 gr. N i 2015 – lukket gruppe kyst.pdf