Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2020

Ønsker åpen næring

Roger Hansens innledning

– Det går rykter. Det tegnes et bilde av en næring hvor det foregår ting som vi ikke har grunn til å være stolt av. Næringen står i fare for å få et omdømmeproblem.

Dette sa leder i Fiskarlaget Nord Roger Hansen da han innledet under konferansen «Kyst, fisk og framtid».

– Diskusjon om utvikling av fiskerinæringen er også en diskusjon om utvikling av samfunn, sa lederen for Fiskerne i Nord.

Sammen med de andre samarbeidspartnerne bak konferansen, er han tydelig på at debatten om åpenhet må bli større og at næringen må tilstrebe åpenhet og lovlydighet.

Roger Hansen peker på at både sjøsiden og landsiden i næringen må samarbeide om løsninger. Hele næringen har stor betydning for kysten og er et viktig grunnlag for aktivitet, bosetting og sysselsetting.

Internasjonal betydning

– Vi må også ta inn over oss at fiskerinæringen er internasjonal. Vi selger i stor grad fisken vår i utlandet, til markeder og konsumenter som i økende grad er opptatt av miljømessig- og sosial bærekraft, fremholdt Roger Hansen.

– Tvil om lovligheten av det vi driver med må ryddes av veien, påpekte han.

Åpenhet om god utvikling

Lederen for fiskerne i Nord understreket at konferansen «Kyst, fisk og framtid» vil sette fokus på sentrale utfordringer og relevante løsninger, der målet er å få en positiv og fremtidsrettet utvikling for en samlet sjømatnæring.

– Vi ønsker å legge grunnlag for en opplyst og kunnskapsbasert diskusjon, vi ønsker å synliggjøre mulighetsrom og vi ønsker å bidra til nødvendig engasjement for at endringer skal kunne skje.

Roger Hansen mener det særlig er tre viktige tema som må ses i sammenheng med konkurransesituasjon i næringen: Arbeidsvilkår, kontroll og kvalitet.

Arbeidsvilkår

Roger Hansen var dønn ærlig om situasjonen overfor de rundt 250 i salen i Tromsø.

Han frykter det kan vitne om et voksende problem at det de siste årene jevnlig har dukket opp saker i mediebildet som inkriminerer både fiskere og produsenter.

– I den siste tiden har det vært flere oppsalg, sa han med henvisning til at utenlandske fiskere har opplevd å få mindre hyre og lott enn norske kolleger og at det i fiskeindustrien på land er slått opp om forhold som stemples som sosial dumping for ansatte.

– Dette er ikke norsk fiskerinæring verdig, poengterte han.

Kvalitet

Han pekte også på at råstoffkamp, råstoffmakt og ulike konkurransevilkår kan bidra til at markedsplassen ikke nødvendigvis er velfungerende.

Roger Hansen mener kvalitetsfangst må premieres, og at strengere krav til fangsthandtering kan være fornuftig for å gi et kollektivt kvalitetsløft.

Han mante derfor til å gå inn i diskusjonene med et åpent sinn for å finne gode løsninger.

 Kontroll

– Avsløringer om svart omsetning av råstoff og kritikkverdige arbeidsforhold er skadelig for hele næringen. Tyder avsløringene rundt kongekrabbefisket på at ukultur som får utvikle seg innenfor et fiskeri har smitteeffekt? Rykter om ulovligheter som ikke kan avkreftes eller tilbakevises er like alvorlig, sa den erfarne fiskeren med ettertrykk fra talerstolen i Tromsø.

 Roger Hansen var krystallklar på at det er i næringens interesse å bli kontrollert.

– Næringen stiller seg ikke bak og forsvarer ikke kriminell adferd. Vi er tvert imot tydelige på at det er ødeleggende for næringen, sa han og pekte på store egne forventninger til behandlingen av kontrollutvalgets rapport.Målet med et nytt kontrollsystem må være å gi trygghet for ressursuttaket og at det konkurreres på like vilkår. Et nytt kontrollsystem må ivareta de seriøse aktørene, sa han.

Når det gjelder næringens rolle hadde han et utvetydig avslutningspoeng:

– Næringen skal og vil bidra i prosessen, vi skal lytte, men vi forventer også å bli hørt.