Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.01.2023

Omsetningsrekord

Råfisklaget i 2022

Norges Råfisklag omsatte for 17,2 milliarder i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 prosent av dette.

Den samlede verdien av villfanget torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst, levert og omsatt fra over 5.300 norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags område, endte på 17,2 milliarder kroner i 2022. 

Dette er en økning på nesten 3,8 milliarder, eller 28 prosent fra 2021, melder Råfisklaget.

Når omsetningstallene korrigeres for inflasjon, er totalverdien i 2022 fortsatt nesten 2,7 milliarder høyere enn i 2021. 2022-verdien er også 2,4 milliarder høyere enn inflasjonskorrigert verdi for 2019, det året som etter korrigering kan skilte med 14,8 milliarder – det nest beste resultatet i Råfisklagets historie.

Norske fiskere sto for i overkant 15,2 milliarder kroner av omsetningen i 2022. Dette er en økning på 3,4 milliarder, eller 29 %, fra 2021, og er også ny toppnotering for norske fiskere selv om det korrigeres for inflasjon.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde drøyt 2 milliarder kroner i 2022, noe som er en økning på i underkant av 0,4 milliarder, eller 22 %, fra 2021.2022 er det niende året på rad med over en million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og omsatt gjennom Norges Råfisklag.

Norske fiskerier har en stolt historie gjennom mange generasjoner, og kommer til å være viktig for å sørge for levende lokalsamfunn i hele landet også i fremtiden. Den bærekraftige forvaltningen av vill fisk, skalldyr og annen sjømat er grunnlag for verdiskapning både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden, skriver Råfisklaget i sin omtale av egne omsetningstall for 2022. 

Råfisklaget påpeker at tallene er foreløpige pr 1.1.2023. Korrigeringer kan komme når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2022 er avstemt.