Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.11.2020

Om gruppeinndeling i kyst

Høring fra NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt ut høring om ny gruppeinndeling i næringen, med bakgrunn i at Stortinget har bestemt at kystflåten skal inndeles etter faktisk lengde, ikke hjemmelslengde. Målet er å gjøre kvotesystemet enklere og mer oversiktlig.

 – Dette er et viktig forenklingstiltak fordi vi nå får inndeling etter hvor lange båtene faktisk er, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en omtale på NFDs nettside.

Følger opp kvotemeldingen

Stortinget har vedtatt at fartøygruppene i kystfisket skal innrettes etter faktisk lengde. Dette er i tråd med regjeringens forslag i kvotemeldingen. I dagens system er det båtens hjemmelslengde som bestemmer hva slags gruppe den tilhører.

Hvordan endringen skal gjennomføres sendes nå ut på høring. Du kan lese høringsnotatet her.

Mer oversiktlig

Begrepet hjemmelslengde viser hvor komplisert kvotesystemet over årene er blitt. En båt som har hjemmelslengde på ti meter, kan ha en faktisk lengde på mer enn ti meter. Årsaken kan for eksempel være at rettighetene en fisker har «henger» med fra fiskerens gamle fartøy, og at han eller hun nå har fått et nytt fartøy som er kortere eller lengre.

Notatet regjeringen nå sender på høring innebærer at et fartøy flyttes til de gruppene de etter lengde hører til. Har man en fiskebåt som er 12 meter, men fisker i gruppen under 11 meter, så flyttes man opp til gruppen 11 til 15 meter. Fiskekvotene vil følge båten, og være uforandret fra i dag. Endringen vil gjøre kvotesystemet mer oversiktlig.

Grundig utredet

I pressemeldingen om saken vises det til at overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde er grundig utredet, både av kvoteutvalget, i kvotemeldingen og i høringsnotatet.

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag i kvotemeldingen, men ønsket i tillegg en overgangsordning for fartøyeiere som ønsker å tilbakeføre fartøyet til opprinnelig gruppe. I høringen foreslås innretning på overgangsordningen.

Dette er hovedpunktene i høringen:

  • Det vil bli mulighet for en overgangsperiode frem til 2024 for de fartøyeiere som ønsker å tilbakeføre fartøyet til opprinnelig gruppe. De som ønsker å benytte overgangsordningen må søke om dette.

  • Fartøy som er over 11 meter, vil ha tilgang til strukturkvoteordningen. I praksis gjelder dette 290 fartøy.

  • Fartøy som er under 11 meter, vil fortsatt kunne bruke samfiskeordningen.

  • Samfiske foreslås i høringsnotatet å forbeholdes fartøy under 11 meter. Fartøy som er over 11 meter, må dermed skiftes ut til et under 11 meter for fortsatt å kunne bruke samfiskeordningen. Det bes likevel om høringsuttalelsenes vurdering av om også fartøy som er over 11 meter og benytter overgangsordningen, skal kunne inngå i et samfiskelag.

Høringsfristen er 25. januar 2021.

Høringen vil for Fiskarlagets del bli behandlet i organisasjonen på vanlig vis, og deretter sluttbehandlet i Landsstyret før vårt innspill meddeles Nærings- og fiskeridepartementet.