Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.02.2015

Oljen trumfer all fornuft

Kronikk i Bergens Tidende

Oljerikdommen synes å ha kastet en blindhet i ansiktet på fornuften, skriver Fiskarlagets leder i dette debattutspillet i Bergens Tidende. Norges Fiskarlag er bekymret over kortsiktige vurderinger, både fra næring og politikere.

Oljen trumfer all fornuft

Av Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Petroleumsnæringen spiser havområder uten at det settes spørsmålstegn – og med marginal utredning av miljøkonsekvenser. Oljerikdommen synes å ha kastet en blindhet i ansiktet på fornuften.
Norges Fiskarlag er ikke imot petroleumsnæringen. Vår bekymring er knyttet til kortsiktighet, både fra næring og politikere.

Frem til 2015 har det vært 23 runder med tildeling av lete- og utvinningsområder på norsk sokkel. Etter hver konsesjonsrunde kommer TFO-rundene. Tildeling i forhåndsdefinerte områder er en ordning der oljeblokker utvides, uten øre for innspill, og som også utløser årlige seismikkskytinger.

Seismikk er lydbølger som skytes gjennom vannet for å beregne karbonmengder i havbunnen. Det må gjøres år etter år og på akkurat samme sted for å få mer og bedre informasjon. Dette utfordrer samarbeidsklimaet på havet. Fiskere har i tiår varslet at fisk påvirkes negativt av lydbølgene og det er påvist at alle fiskeslag trekker unna områder hvor det skytes seismikk.

Norges Fiskarlag mener oljen trumfer all fornuft når sjansespillet med fiskestammene blir stadig høyere.

Nå står Barentshavet for alvor for tur. Torsken i havområdet presterer hvert år den største kjente gytevandringen i verden.

Vi er svært bekymret for hvordan petroleumsnæringens aktiviteter påvirker artene i nordområdene. Politiske vedtak i 23. konsesjonsrunde dytter iskanten nordover og åpner for at musikken fra seismikkfartøyene for alvor kan begynne midt i verdens største matfat.

Norges Fiskarlag setter et massivt spørsmålstegn ved at vi i vår mer enn 50 år lange oljehistorie bare i mikroskopisk grad har dokumentert negative ringvirkninger.

Nå må dette venstrehåndsarbeidet opphøre!  Slik det er nå så eser oljenæringens arealer utover i de norske havområdene og fortrenger annen aktivitet.

Vi utfordrer til debatt før oljen får trumfet absolutt all fornuft.