Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.12.2020

Ole Mindor Myklebust

Minneord

Ole Mindor Myklebust (71) ble tirsdag gravlagt fra Harøy kyrkje på hjemstedet, som ligger i Ålesund kommune. Daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag deltok i begravelsen på vegne av Norges Fiskarlag og delte også minneord og la ned krans på vegne av Fiskarlaget.

«Ole Mindor Myklebust (20. mai 1949 – 17. november 2020)

Det var med sorg og vemod at vi i Fiskarlaget mottok meldingen om at Ole Mindor er død. En dyktig og avholdt fisker og organisasjonsmann har gått bort.

Ole Mindor tok alt i ung alder, bare 15 år gammel, del i drifta av familierederiet Kato i lag med brødrene sine. Det var naturlig at Ole Mindor skulle være medlem i Fiskarlaget og han ble alt fra starten i 1965 medlem i sitt lokale Fiskarlag Myklebust Fiskarlag, som i dag er en del Harøy Fiskarlag. 

Organisasjons-CVen til Ole Mindor er omfattende og viser at han tidlig tok ansvar og engasjerte på mange områder innenfor organisasjonen. 

Kval og tariff

Det var særlig på to «saksområder» Ole Mindor spesielt engasjerte seg; det var innen kvalsaken og på tariffområdet.

Han var fast representant i Hovedforhandlingsutvalget (styret) i Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag sammenhengende fra 1980 og ut 2016. I en periode på 12 år fra 1982 var han også leder i Båteierseksjonen. 

Gjennom mange år har Ole Mindor stått i fremste linje for å fremme kvalsaken i Norge, og han og rederiet har vært blant de aller mest aktive i kvalfangsten.

Ole Mindor tok også et godt grep i arbeidet med produksjon og salg av kvalkjøtt, samt med andre produkter av kval. Han har også over svært mange år lagt ned en enorm innsats for å få i gang eksport og få innpass for kvalprodukter i det japanske markedet.

Dette fikk han til tross for svært rigide regler som japanske myndigheter satt når det gjelder import av kvalprodukter. Bak det ligger det et hardt og målrettet arbeid.  

Ole Mindor har hele tiden vært innovativ og har blant annet satset på å kunne utnytte alle deler av kvalen – herunder har han utviklet helsekostprodukter basert på kvalolje. Han har også utviklet ferdigretter basert på kvalkjøtt. Innovasjonstanken har med andre ord vært meget fremtredende hos han.  

Ole Mindors klare røst vil bli savnet i arbeidet med å løfte kvalfangstnæringen opp på et enda høyere nivå. 

Organisasjonsmannen

Ole Mindor ble altså medlem i Norges Fiskarlag alt da han kom inn i næringen i ung alder.

I protokoller fra daværende Sunnmøre Fiskarlag, dukker Ole Mindors navn ofte opp som delegat fra sitt lokallag til årsmøter i Fiskarlaget eller salgslaget, og opp igjennom årene kommer navnet stadig oftere frem. 

Ole Mindors tunge engasjement med hele 36 sammenhengende år i hovedforhandlingsutvalget i Båteierseksjonen står det stor respekt av. I den aktuelle perioden var han også medlem i representantskapet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) i flere år på 1980-tallet, og fra 1998 til 2014 var han både medlem og leder av kontrollnemda i Surofi.  

På nasjonalt plan og gjennom Norges Fiskarlag har Ole Mindor vært medlem og delegat i flere råd og utvalg. Han var flere ganger Norges Fiskarlags representant i norske forhandlingsdelegasjoner i internasjonale kvoteforhandlinger og i saker som angår kvalfangsten. 

På regionalt plan så har også Ole Mindor vært engasjert. Han har siden 1998 vært styreleder i Stiftelsen Kvalfangernes velferdstiltak på Sunnmøre og Romsdal. Medlem av styret i Fiskernes Hus AS i Ålesund fra 1998 og stort sett årlig delegat på Møre og Romsdal Fiskarlags årsmøter.

Ole Mindor var også i flere år leder av Banklinegruppa i Møre og Romsdal Fiskarlag. 

Han var også engasjert i sitt lokallag og var i mange år styremedlem i daværende Myklebust Fiskarlag og også etter sammenslåingen med de andre lokallagene i Sandøy til Harøy Fiskarlag i 1996. Ole Mindor ledet lokallaget fra 2009 og frem til nå. 

Med Ole Mindor så altfor tidlige bortgang så har fiskerinæringen, og spesielt kvalnæringen, mistet en kunnskapsrik talsmann, som evnet å få frem budskapet på en svært klar måte.

 Hvil i fred!»

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
  • Leif Egil Grytten, leder i Møre og Romsdal Fiskarlag
  • Geir Skogheim, leder i Båteierseksjonen

På vegne av Norges Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag, Harøy Fiskarlag, Fiskernes Hus AS og Kvalfangernes velferdstiltak, samt Båteierseksjonen delte daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag minneordet på vegne av alle organisasjonsleddene i Norges Fiskarlag.

Han poengterte også for familie og inviterte deltagere i begravelsen det omfattende engasjementet og arbeidet  Ole Mindor Myklebust har lagt ned i sin innsats for å løfte næringen til nye høyder.