Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.04.2020

Økt lønnsomhet

Riksrevisjonens rapport

Endringene i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten. Riksrevisjonen påpeker at fiskeripolitiske prinsipper er utfordret i perioden og at det har ført til mindre fiskeriaktivitet i flere kystsamfunn. Det er noen av funnene Riksrevisjonen tirsdag presenterer fra sin undersøkelse.

Undersøkelsen av kvotesystemet i kyst- og havfisket kartlegger hvordan endringer i kvotesystemet har påvirket sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskap, flåtestrukturen og rekruttering til fiskeryrket. 

Riksrevisjonen mener at flåtestrukturen har blitt mindre variert. Båtene er færre og større, og eierskapet er konsentrert på færre hender.

Vil begrense eierskap i kyst

Riksrevisjonen anbefaler enkelte oppfølgingstiltak. Blant annet etterlyser de tiltak som kan begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten.

I en pressemelding sier riksrevisor Per-Kristian Foss at: – Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten. Vi har blant annet fått færre og større fartøy og det er ikke lenger en like sterk kobling mellom fartøy og kvote.

Endringer ikke tilstrekkelig utredet 

Forvaltningsloven krever at en sak skal være opplyst så godt som mulig før forskrifter blir innført, endret eller hevet. Ifølge Riksrevisjonen er det flere eksempler på at forslag til regelendringer ikke er tilstrekkelig utredet når de legges ut på høring.

Riksrevisjonens oppfatning er det også i liten grad vurdert hvilke konsekvenser endringene i kvotesystemet har hatt for fiskeriaktiviteten langs hele kysten.

Konsekvensene må være tilstrekkelig utredet før Nærings- og fiskeridepartementet sender ut høringsnotatet slik at høringsinstansene får et ordentlig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette er særlig viktig når regelverket er komplekst, og når endringene kan ha konsekvenser som er vanskelig å reversere, påpeker Per-Kristian Foss.

Svekket rekruttering

Undersøkelsen viser at endringer i kvotesystemet kan ha store konsekvenser for kvoteprisene, som har økt betraktelig. Økningen er spesielt høy for de mindre fartøyene som unge fiskere ofte kjøper seg inn i. Det finnes ingen systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om priser på fiskekvoter i Norge i dag.

? Økte kvotepriser har hatt negative konsekvenser for rekrutteringen til fiskeryrket. For fiskeriavhengige kommuner er det viktig å rekruttere unge fiskere slik at kvotene og fartøy blir i kommunen når eldre fiskere trekker seg ut, sier Foss.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen leverte undersøkelsen om kvotesystemet i kyst- og havfisket til Stortinget tirsdag 28. april.