Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.11.2013

Øker kvotefaktoren

Refordeler fra kyst til hav

Fiskeridirektøen har fredag økt torskekvotene for torsketrål og konvensjonelle havfiskefartøy med om lag 8 000 tonn. Torsketrålerne får økt sin kvotefaktor med 34 tonn og den konvensjonelle havfiskeflåten får økt sin kvotefaktor med 54 tonn.

Fiskeridirektøens beslutning om å refordele torksekvoten kommer som ventet. Fisakrlaget har lenge presset på for en slik refordeling og har uttalt at den burde kommet for lenge siden slik at kystflåten selv fikk tatt det kvantumet de er tildelt, og som de nå mister som følge av at tilgangen til fisken ikker er slik at de får tatt fisken.

Refordelingen av kvantumet på omlag 8 000 tonn får virkning fra og med fredag 22. november.

Refordelingen blir løst ved å gi torsketrålerne en økt kvotefaktor med 34 tonn og den konvensjonelle havfiskeflåten får økt sin kvotefaktor med 54 tonn.

-Det er utviklingen i torskefisket som har gitt grunnlag for de økte kvotene. Landsstyret i Norges Fiskarlag har bedt om en slik økning og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening er også positive til dette, skriver Fiskeridirektøen i sin melding om saken.

Den nye regjeringen har i høst gitt Fiskeridirektoratet et tettere ansvar for oppfølgingne av fiskeriene og fiskeri- og kystministere Elisabeth Aspaker uttalte 1. november følgende om saken:

– Fiskarane er avhengige av at myndigheitene raskt kan gjere endringar i reguleringar av fisket når det er nødvendig. Derfor overlèt eg nå detaljreguleringar til Fiskeridirektoratet som er nærast til å handtere dette, med oppdaterte fangsttal og oversikt over deltaking i dei enkelte fiskeria. Eg er overtydd om at dette vil gi ei meir effektiv og fleksibel handtering enn vi har hatt til nå, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Se også Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsens kommentar etter Arbeidsutvalgets møte torsdag 21. november der det ble klart at Fiskarlaget ville tilrå en refordeling av kvoten fra kyst til hav.