Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2021

Nyttig fagseminar

Båteierne feiret 50

Nyttig, interessant og vel anvendt tid. Det er oppsummeringen fra deltagere da Båteierseksjonen denne uken feiret sitt 50-årsjubileum med et todagers fagseminar i Trondheim.

Fiskarlagets to tariffseksjoner har den siste uken etter tur markerer sin «grunnlovsdag» 22. juni 1971. Da ble avtalen som tilsvarer LO og NHOs tariffsamarbeid inngått for fiskerinæringens del. Mannskapsseksjonen hadde sin markering sist helg.

Denne uken samlet Båteierseksjonen torsdag og fredag sine medlemmer til fagsamling og jubileumsfeiring ved Scandic Nidelven.

Dro historien 

Seksjonsveteran Jan Andersen har siden 1972 vært «fast inventar» i seksjonen, og han innledet med å vise til at næringen allerede fra etterkrigsdagene hadde dialog om hvordan lønns- og avtaleforhold kunne forbedres.

Andersen har for egen del vært medlem av Fiskarlaget siden 1964 og har 26 sammenhengende år som medlem av Båteierseksjonens ledelse. I 22 av disse årene, frem til 2013, var han enten nestleder eller leder.

Han påpekte tariffseksjonenes bidrag til forbedringer og avklaringer i næringen og ga også et tydelig og konkret eksempel på hvorfor det er nødvendig med et løpende tariffarbeid.

Han viste frem de to egne fartøyene Seibas og Utflesa (bildet) som åpenbare eksempler.

• Seibas på 62 fot, ble bygget i 1981, kostet knappe tre millioner og lastet 30 tonn.

• Utflesa på 70 fot, ble bygget i 2001, kostet 9 ganger så mye som Seibas og lastet 150 tonn.

– Fartøyutforming har mye å si – også for tariffen, sa han og påpekte en rekke moment som skilte de to fartøyene. Også derfor er det viktig at seksjonen består av tillitsvalgte fra alle redskapsklasser og fiskeområder langs hele kysten, påpekte veteranen og viste til at dette er to helt ulike fartøy som dermed også har ulike forutsetninger for sin virksomhet.

Han har i en årrekke vært en del av prøvenemnda i hjemfylket Nordland og brenner også for arbeid med rekruttering.

– Det er båteiernes ansvar å skape rekruttering av mannskaper med høy kompetanse. Her kan seksjonen også bidra og gjøre en innsats, sa han og oppfordret både seminardeltagere og egen administrasjon til å engasjere seg i hvordan fagopplæringen gjennomføres.Han avslørte et hjerte for faglig kunnskap og ønsker blant annet mer oppmerksomhet om elevens opplæring knyttet til de ulike fangstredskapene.

Ett juleønske fra Andersen er at bøting kommer inn som eget fag på VK2. – Fagbrevet bør angi hvilken redskapsgruppe lærlingen har hatt erfaring med i sin læretid, sa han også.

Fagtema

Jubileumsseminaret var satt sammen av innlegg både fra samarbeidspartnere, interne deltager og eksterne fagkapasiteter.

Første dag holdt advokat Trond Svinø fra selskapet Judicia i Ålesund en grundig gjennomgang av rettigheter og plikter knyttet til ansettelser og oppsigelser, og ga råd om hvordan man som arbeidsgiver bør opptre på korrekt måte. Han krydret innlegget med relevante eksempler knyttet til rus og mistanke om rus, manglende fungering i arbeidet, oppsigelser, lottavregning og virksomhetsoverdragelse.

Det var også satt av en egen sesjon til diskusjon og drøfting av problemstillinger knyttet til generasjonsskifte i næringen.  

Medlemsfordel

Norges Fiskarlag har for øvrig en samarbeidsavtale med advokatfirmaet som gir medlemmer anledning til å få bistand i saker som Fiskarlagets advokater selv ikke tar eller tar til Judicia. 

Vær oppmerksom på at henvendelse om bistand fra Judicia skal skje til Fiskarlagets advokater og ikke direkte til Judicia. Fiskarlagets avtale gir medlemmer 15 % rabatt på den til enhver tid gjeldende timeprisen hos Judicia.

Dag to

Spesielt andre dag av seminaret var spekket med fagtema, der generalsekretær Sverre Johansen åpnet med en forankring mot status i organisasjonen etter Landsmøtet i november.

Johansen understreket den store betydningen seksjonene har for Norges Fiskarlag, og at tariffarbeidet er sentralt både for båteiere og mannskap.

Han benyttet også anledningen til å utfordre om hvordan seksjonenes rolle kan videreutvikles og inviterte til et tettere samarbeid.

Formiddagen ble deretter overdratt til mannen Trond Svinø omtalte som landets beste fiskeriadvokat. Ståle Hellesø har vært ansatt som advokat i Norges Fiskarlag siden sommeren 1999.

Hans tema var: Utøvelsen av fisket – Hvordan forholde seg til regelverket? Man kunne høre en nål falle, selv på vegg-til-vegg-teppet på Nidelven, da Ståle Hellesø snakket om «Verktøykassa» ved overtredelser og drøftet hvorvidt han mener myndighetene bruker riktige verktøy.

Rederne i salen fikk også presentert erfaringer fra saker knyttet til kontroll, og råd om hvorvidt skipper og mannskap bør avgi forklaring i slike saker. Hellesø delte også erfaringer fra saker han har arbeidet med og var innom tematikk som: Administrativ inndragning, losleider, fangstdagbok, utkast, kameratbistand, kokfisk og en påpekning om at de aller fleste alltid gjør så godt de kan – og er lovlydige. Han understreket at det er behov for mer dialog mellom næring og forvaltning om hva som er forsvarlig utøvelse av fiske, og behov for gjennomgang av sanksjonsvirkemidlene i fiskeriene.

De to avsluttende sekvensene fredag formiddag skapte også engasjement hos deltagerne i seminaret. Per Erik Dalen fra ÅKP AS snakket om «Taksonomi – bærekraftig økonomisk aktivitet i fiskerinæringa», mens Håvard Gåseidnes fra Sjøfartsdirektoratet ga en presentasjon på: «Konvensjon om sjøfolks arbeidstid og bemanning av skip – ILO nr. 180 – konsekvenser for norsk fiskerinæring.»

God markering

Heidi Rånes og Geir Kroknes i Båteierseksjonens administrasjon sier de ønsket å sette sammen et dagsaktuelt og relevant program, med både jubileumsmarkering og et godt faglig innhold. 

– Fornøyde medlemmer er det vi arbeider for på alle nivå i organisasjonen. På tariffområdet er nok omkvedet at vi ikke alltid kan bli fornøyd, men i dette tilfellet tyder responsen på at vi har fått det til – og da er også vi i administrasjonen fornøyd, avrunder Geir Kroknes.

Båteierseksjonen (BES) ledes av Hovedforhandlingsutvalget (HU), som er sammensatt av følgende tillitsvalgte:

Sigvald Berntsen

Olaf Iversen

Sten Angelsen

Tormund Grimstad

Jarl Magne Silden

Tommy Nilsen

Geir Skogheim

Gudmund Sture Rognan

Roar Benjaminson

Espen Nilsen

Rune Johansen

Raymond Karlsen

Lars Erik Hopmark