Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.06.2022

Nytt styre i sildelaget

Øker kvinneandelen

Det er holdt et digitalt ekstraordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag, med valg på agendaen.

På det regulere årsmøte i Norges Sildesalgslag 5. og 6. mai 2022 ble det vedtatt noen forandringer i vedtektene. Grunnet usikkerhet rundt iverksettelsesdato for de nye vedtektene ble det bestemt at det måtte avholde nytt valg i henhold til de nye vedtektene, melder Sildelaget.

Hovedpunkter i de nye vedtektene er at det skal være fiskervalgt representanter fra begge kjønn i Sildelagets styre, et styremedlem skal kun sitte i 8 år sammenhengende mot 12 tidligere.  Det er også vedtatt at det skal sitte minimum 6 utsendinger fra begge kjønn i Sildelagets årsmøte.

Både styreleder Lars Ove Stenevik og administrerende direktør Paul Magnus Oma er fornøyd med at valget nå er gjennomført og de ser frem til å jobbe sammen med det nye styret fremover.

– Vi er nå glad vi har fått gjennomført valget etter de nye vedtektene. Gledelig er det også at vi har fått fire nye, dyktige styremedlemmer i Solveig Strand ,Stine Ytterstad, Celius Eidesvik og Ivar Gustad og jeg ser frem til å jobbe sammen dem og med hele det nye styret fremover. Det mangler aldri saker å ta fatt i her i norsk fiskerinæring, sier styreleder Lars Ove Stenevik. 

– Med en kvinnelig ansattes-representant så har vi nå oppnådd 25 % kvinneandel i styret med de to fiskervalgte kvinnene som kom inn i dag. Det burde være en selvfølge og det veldig bra at Sildelaget nå følger samfunnsutviklingen bedre. Mangfold og likestilling skal vi alltid ha med oss fremover, men et poeng er at vi nå har fått inn fire nye meget kompetente representanter fra fiskerinæringen som skal være med på å utvikle den videre gjennom det viktige styrearbeidet i Sildelaget, sier Stenevik

Det nye styret i Sildelaget er som følgende:

Lars Ove Stenevik,      Styreleder       – Gjenvalg   ( Ringnot)

Kjell Bjørnar Bakken, Nestleder        – Gjenvalg  ( Kyst)

For Ringnot:

Solveig Strand                        -Nyvalgt

Stine Ytterstad                       -Nyvalgt

Jonny Lokøy                           -Gjenvalg

Anders Remøy

Trål:

Kjell Svanes

Celius Eidesvik                        -Nyvalgt

Kyst:

Einar Helge Meløysund              -Gjenvalg

Ivar Gustad                            -Nyvalgt

Bjørn Sørli Waage

Ansattes representant:

Bente  Eikesdal