04.10.2023

Nytt sterkt kvartal

Norge eksporterte sjømat for 42,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en økning på 3,7 milliarder kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

-Verdimessig går det fortsatt godt for den norske sjømateksporten. Laks, ørret, torsk og sei har lagt bak seg et historisk sterkt tredje kvartal, men det er fortsatt den svake norske kronen som er den viktigste driveren til verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Passert 2021

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 124,1 milliarder kroner. Til sammenligning var den totale norske sjømateksporten i hele 2021 på 120,8 milliarder kroner.

-Allerede nå ser vi at 2023 kommer til å bli et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Selv om det meste av verdiveksten i tredje kvartal kan forklares gjennom den svake norske kronen, er sjømat fra Norge fortsatt en svært ettertraktet global handelsvare som har en knallsterk posisjon i mange markeder. Hver dag jobber en svært dyktig sjømatnæring med å produsere og utvikle kvalitetsprodukter som sikrer verden sunn, trygg og bærekraftig mat. Det gjør meg både stolt og glad, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), i pressemeldingen fra sjømatrådet.

Dette var de 10 største markedene i tredje kvartal (endring angitt i prosent):

Polen 5,4 milliarder kroner (23%)
Danmark 3,6 milliarder kroner (14%)
USA 3,3 milliarder kroner (16%)
Nederland 2,8 milliarder kroner (18%)
Frankrike 2,7 milliarder kroner (8%)
Spania 2,1 milliarder kroner (29%)
Kina 2,1 milliarder kroner (0%)
Storbritannia 2,0 milliarder kroner (-2%)
Italia 1,7 milliarder kroner (18%)
Tyskland 1,4 milliarder kroner (22%)

Torsk drar opp

Spania er vårt største konsummarked for direkteeksport fra Norge. Eksportvolumet til Spania har økt kraftig sammenlignet med tredje kvartal i fjor, drevet av økte volum av oppdrettstorsk.

-Spanjolene elsker fersk torsk, og den norske torsken har en sterk posisjon. Potensialet for fortsatt vekst er betydelig, og med oppdrettstorsken får spanjolene i større grad mulighet til å spise torsk 12 måneder i året. Vi ser også stadig flere videreforedlede produkter av fersk torsk i butikkene. Det er en positiv utvikling som kan bidra til å løfte konsumet framover, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Betydelig vekst i tredje kvartal

Både villfanget og oppdrettet fersk hel torsk hadde en betydelig vekst i tredje kvartal. Det ble i alt eksportert 5 400 tonn fersk hel villtorsk og 1 100 tonn oppdrettstorsk. Eksport av fersk filet falt hele 40 prosent, og det ble kun eksportert 400 tonn fersk filet i tredje kvartal.

Størst andel oppdrettstorsk siden 2012

-I tredje kvartal sto oppdrettstorsk for hele 19 prosent av eksporten av fersk torsk målt i verdi. Dette er den høyeste andelen siden tredje kvartal i 2012. Eksportprisen på oppdrettstorsk var også betydelig høyere enn for villtorsk. Mens snittprisen på villfanget fersk hel torsk var 47 kroner per kilo i tredje kvartal, var snittprisen på fersk hel oppdrettstorsk hele 63 kroner per kilo, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

God utvikling til Brasil

Eksportvolumet til vårt nest største marked Brasil var stabilt for klippfisk av sei og hadde en vekst på 12 prosent for klippfisk av torsk.

-Samlet for all klippfisk økte volumet til Brasil med 1 prosent til 3 900 tonn, mens verdien økte med 7 prosent, til totalt 271 millioner kroner, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst verdivekst til Portugal

Portugal hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 91 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 5 500 tonn, noe som er 3 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Av dette var 5 400 tonn klippfisk av torsk.

Verdivekst for saltfisk

Norge eksporterte 3 700 tonn saltfisk til en verdi av 274 millioner kroner i tredje kvartal

Verdien økte med 29 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor

Volumet falt med 2 prosent

Portugal, Italia og Canada var de største markedene for saltfisk i tredje kvartal

Portugal hadde størst verdivekst dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 16 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Tørking av fisk og hoder i Svolvær.

Årets tørrfiskproduksjon

Italia hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 30 millioner kroner, eller 57 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Mens eksportvolumet i august var svært lavt, økte volumet betydelig i september.

-Det ser ut til at årets tørrfiskproduksjon nå er på vei ut i markedet. Eksportprisen har i år økt i takt med råvareprisene, altså landingsprisene på fersk hel torsk, og holdt seg over 300 kroner per kilo gjennom tredje kvartal, forklarer Brækkan.

Slik var eksporten av tørrfisk i september

Norge eksporterte 423 tonn tørrfisk til en verdi av 96 millioner kroner i september

Verdien økte med 25 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med september i fjor

Det er en vekst i volum på 22 prosent

Sterk vekst for sild

Norge eksporterte 44 100 tonn sild til en verdi av 812 millioner kroner i tredje kvartal

Verdien økte med 155 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor

Det er en vekst i volum på 2,5 prosent

Polen, Tyskland og Nederland var de største markedene for sild i tredje kvartal
I tredje kvartal fortsetter trenden med redusert eksport av hel fryst sild, mens eksporten av både filetprodukter og marinerte produkter øker.

Sild selges i fristende rundstykker ved bakeriutsalg og for folk i farten i Tyskland.

Krevende makrellfiske

-Samtidig ønsker den norske flåten å ta mye av kvoten i norske farvann, noe som henger sammen med fremtidige kvoteforhandlinger. Dermed var flåten aktiv allerede i midten av august, og da i norske farvann. Det har imidlertid vist seg at makrellfisket har vært svært krevende, sier Johnsen.

I august og september landet norske båter kun i overkant av 90 000 tonn, mot 230 000 tonn året før.

God etterspørsel i Asia

-Det påvirker naturligvis eksporten i tredje kvartal. Ved utgangen av september gjenstår det 92 000 tonn av kvoten, mot 25 000 tonn på samme tid i fjor. Samtidig forventes det at kvoten vil bli tatt i løpet av oktober måned, forteller Jan Eirik Johnsen.

I de viktige asiatiske markedene meldes det om god etterspørsel, og prisen til Japan, som er Norges viktigste makrellmarked, var i september 22 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Les alle detaljer om kvartalseksporten og september som enkeltmåned hos Norges sjømatråd (ekstern lenke)