Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2021

Nytt program i Fdir

FangstID

Fiskeridirektoratet har lagt ut informasjon om sitt nye FangstID-program Se blant annet opptak fra webinar om ressurskontroll, der flere fra Fiskarlaget deltok.

Direktoratet melder på egne nettsider om sitt nye FangstID-program. Dette er et nytt initiativ hvor målet er at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket.

Ved hjelp av de nye teknologiske løsningene tar programmet sikte på å flytte ressursregistreringen så tett opp mot selve ressursuttaket som mulig, med fordel allerede i redskapet, når fangsten tas om bord eller ved produksjon om bord.

Det er også et uttalt mål for programmet at fisker ved hjelp av nye teknologiske løsninger skal kunne bevege seg bort fra ikke-verifiserbar egenrapportering av fangst, til automatisert registrering av ressursuttaket og direkte kvoteavregning, hvor verifiserbare data overføres til relevante myndigheter i sanntid fra tredjepartsteknologi.

Seminaret søkte å belyse ulike erfaringer med eksisterende ressurskontroll og det ble også debattert mulige tilpasninger og fremtidige løsninger.

Fra Fiskarlaget deltok Børre Johan Johannessen, leder i Lurøy/Træna Fiskarlag med sine synspunkter og erfaringer fra en kystfiskers ståsted. Han bruker kystfiskeappen.

«Behov for god forvaltning sett i lys av MSC-sertifisering» var temaet som seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen var gitt. Han arbeider med MSC-sertifisering i Norges Fiskarlag knyttet til at Fiskarlaget er norsk klientansvarlig for MSC, i samarbeid med salgslagene og sjømatrådet.

Han ga status, oppdatering og innspill sett fra sitt ståsted. Øvrige deltagere i seminaret var statsråden, Fiskeridirektoratet og SINTEF, som utreder fremtidige tekniske løsninger.