Fiskarlaget Nyheter

2022-11-24 13:20:00
Sør-Norges Fiskarlag
Stiftes 15. desember
Sør-Norges Fiskarlag
Sør-Norges Fiskarlag stiftes 15. desember
Ill: Norges Fiskarlag

Stiftelsesmøtet for Sør-Norges Fiskarlag holdes torsdag 15. desember på Gardermoen. Det nye medlemslaget i Norges Fiskarlag skal stiftes med i alt 77 utsendinger fra de fem nåværende medlemslagene i salen.

Stiftelsesmøtet for Sør-Norges Fiskarlag holdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen torsdag 15. desember 2022 med møtestart klokken 11.00. Det legges opp til at møtet avsluttes samme dag om lag klokken 18.00.

Bakgrunnen for sammenslåingen av medlemslag er et ønske om en mer effektiv og modernisert organisasjonsstruktur i Fiskarlaget.

De til sammen åtte medlemsleddene som nå slår seg sammen til to, blir sammen med Fiskebåt de tre nye organisasjonsleddene under paraplyen til Norges Fiskarlag.

Stiftelsesmøtet for medlemslagene i Sør-Norge holdes for øvrig samme uka som Nord Fiskarlag skal holde sitt stiftelsesmøte. Den formelle etableringen av Nord Fiskarlag skjer 13. desember. 


Praktiske grunner

Sør-Norges Fiskarlag dekke hele Sør-Norge fra svenskegrensa til og med Nordmøre. Det er derfor praktiske grunner som ligger bak at møtet holdes ved et nasjonalt knutepunkt som Gardermoen.

 Alle delegater har for øvrig blitt informert om de praktiske forholdene knyttet til møtet og bes snarest sørge for at påmelding og reisebestilling blir gjort.


Styre med 11

I avtalen som ble vedtatt i de respektive årsmøter ble det vedtatt at Sør-Norges Fiskarlag, til liks med Nord Fiskarlag, skal konstitueres med et styre på 11 medlemmer.

Styret skal ha en sammensetning som tar utgangspunkt i geografi og redskapsgrupper og får følgende sammensetning basert på de fem nåværende medlemslagenes oppslutning:

Møre og Romsdal: 3 medlemmer 

Sogn og Fjordane: 2 medlemmer 

Fiskarlaget Vest: 3 medlemmer 

Fiskarlaget Sør: 2 medlemmer 

Sør-Norges Notfiskarlag: 1 medlem Om stiftelsesmøtet

Stiftelsesmøtet får altså i alt 77 representanter. 

Sammensetning skal avspeile lagets geografi, fartøy- og driftsgrupper, samt ha en god kjønns-, alders- og mannskapsrepresentativitet. Lagenes valgnemnder er oppfordret til å samarbeide for å sikre at representativitetskravene oppfylles. 

Slik er sammensetningen av representantene til møtet på Gardermoen:

Møre og Romsdal Fiskarlag: 21 

Sogn og Fjordane Fiskarlag: 13 

Fiskarlaget Vest: 21 

Fiskerlaget Sør: 17 

Sør-Norges Notfiskarlag: 5Dagsorden er gitt

Det settes opp en dagsorden for stiftelsesmøtet som er i tråd med mønsterlovene i Norges Fiskarlag, slik at stiftelsesmøtet vil foregå på samme måte som et ordinært årsmøte når det kommer til valg og andre formaliteter. 

Det skal utarbeides vedtekter basert på Mønsterlover for medlemslag og avtale om sammenslåing. Vedtektene skal vedtas på stiftelsesmøtet og godkjennes av Norges Fiskarlag, i henhold til Mønsterlover for medlemslag §17.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as