Fiskarlaget Nyheter

2022-01-18 08:10:00
Utsett fristen!
Tillatelser og kvoter
Utsett fristen!
Fartøy i Svolvær havn
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har bedt myndighetene utsette høringsfristen på «Høring om fisketillatelser og kvotefaktorer». Vi har bedt om sju uker utsettelse.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser vi til høringsnotatet som Fiskeridirektoratet sendte ut 12. oktober 2021 om fiskeritillatelser og kvotefaktorer med høringsfrist 12. februar 2022. Vi viser til at høringsdokumentet er svært omfattende og har derfor bedt om at høringsfristen utsettes til 31. mars.

I forslaget til ny forskrift presenteres blant annet et nytt systemet for fiskeritillatelser og «faste» kvotefaktorer. Videre omfatter høringen sammenslåing av torske- og seitrålgruppene, og ringnot, pelagisk trål og nordsjøtrål.

Høringen berører imidlertid ikke spørsmålet om overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde og fordeling av strukturgevinst i kystfiskeflåten. I tillegg er spørsmålet om håndtering av strukturgevinster og ny gruppeinndeling i kystfiskeflåten fortsatt ikke avklart. Konklusjonen på disse spørsmålene vil få betydning for hvordan hvert enkelt fartøy vil komme ut i det nye kvotesystemet.

I brevet til NFD er Fiskarlaget tydelig på at forslagene om sammenslåing av grupper og forslaget om å konvertere dagens kvotefordeling til et system med faste kvotefaktorer er svært kompliserte og at dette sannsynligvis vil kunne skape konflikter mellom aktører i ulike grupper.

Vi påpeker også at regjeringen i Hurdalsplattformen har meddelt at det arbeides med en ny kvotemelding som trolig vil omhandle de flere av de problemstillingene som vi nevner foran.

Norges Fiskarlag viser til at vi har iverksatt en organisasjonsmessig prosess med å gå gjennom forslagene som fremmes i høringsnotatet, og at dette også er et moment som gjør at vi ber om mer tid enn det legges opp til fra myndighetene.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.