Fiskarlaget Nyheter

2021-11-02 12:30:00
Saksliste og møteinfo
Landsmøtet 2021
Saksliste og møteinfo

Norges Fiskarlags landsmøte holdes onsdag og torsdag denne uka. Også du som ikke deltar i møtesalen kan følge møtet på video, samt lese saksliste og dokumenter – her.

Årets møte holdes ved Scandic Nidelven Hotel i Trondheim onsdag og torsdag 3.-4. november.

Øverste organ

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og holdes hvert andre år.

All makt i møtet er lagt til de 69 delegatene som representerer Fiskarlagets sju medlemslag og to gruppeorganisasjoner.

Normalt ville mellom 300 og 400 deltatt i møtet. På grunn av pandemien ble det først vedtatt å holde møtet delt, med en fysisk og en digital del. Etter gjenåpningen av landet er det besluttet at møtet holdes åpent for alle påmeldte. Vi venter drøyt 200 i salen og mellom 40 og 50 deltagere i den digitale plattformen, som er en felles arena for alle påmeldte deltagere.

I vår digitale plattform er dokumenter og landsmøteinfo delt med alle påmeldte, og alle avstemminger vil også foregå via den digitale løsningen.

Munnbind

Tirsdag har Trondheim kommune anbefalt bruk av munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde god avstand.

Vi vil derfor tilrettelegge for utdeling av munnbind i Landsmøtesalen onsdag og torsdag.

Se hele møtet

Hele Landsmøtet 2021 vil også bli delt her på vår nettside/facebookside fra onsdag morgen litt før klokken 9 og så lenge det foregår landsmøteforhandlinger de to møtedagene.

Dette er saksliste og agendapunkt for årets landsmøte – se også lenker til saksdokumenter i flere av sakene nedenfor:

3. november (Dag 1)      

08.00-09.00        Registrering

09.00-09.10        Musikalsk innslag, «Isabelle Bjørneraas med gitarist»

09.10-09.20        SAK 1 Åpning/minnetale/1 minutt stillhet

09.20-09.40        Leders tale til Landsmøtet

09.40-09.50        SAK 2 Konstituering

a.            Registrerte representanter og gjester

b.            Forretningsorden

c.            Valg av 3 dirigenter

d.            Valg av 3 sekretærer

e.            Valg av Fullmakts nemd (3 medlemmer)

f.             Valg av Redaksjonsnemd (4 medlemmer)

g.            Valg av Budsjett og lønnsnemnd (4 medlemmer)

h.            Godkjenning av saksliste og arbeidsplan

09.50-10.00        SAK 3 Fullmaktnemdas innstilling om godkjenning av representanter

10.00-10.20        Kaffepause

10.20-11.00        Sak 4 - Årsmelding for Norges Fiskarlag 2019 og 2020

11.00-11.30        Sak 5 – Ny Regjering – ny fiskeripolitikk?

  • Helene Jesnes og Lars C. Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

11.30-12.30        Lunch

12.30-13.40        Sak 5 - Ny Regjering, ny fiskeripolitikk?

Innleder: Statsråd Bjørnar Skjæran, Nærings- og fiskeridepartementet

Debatt

13.40-14.00        Kaffepause

14.00-14.45

                Forts.: Sak 5 - Ny Regjering, ny fiskeripolitikk?

Debatt

14.45-15.05        Kaffepause

15.05-16.45        Sak 6 - Grønn omstilling i fiskeflåten

Innledere:          Adm. dir. Vegar Johansen, SINTEF Ocean AS       

                               Prorektor Kathrine Tveiterås ved Norges Aktiske Universitet (UiT)          

Debatt

16.45-17.00        Utdeling av priser

17.00     Avslutning første dag

19.30-23.00        Festmiddag

4. november (Dag 2)     

09.00-10.15        Sak 7 - Organisasjonssaken

Innledere:          Tidl. fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Generalsekretær Sverre Johansen, Norges Fiskarlag

Debatt

10.15-10.35        Kaffepause

10.35-11.30        Sak 8 - Arbeidsprogram for Norges Fiskarlag 2021-2023

Innleder: Programutvalgets leder Carl Fredrik Aamodt

Debatt

11.30-12.30        Lunch

12.30-13.00        Sak 9 - Regnskap 2019 og 2020

Innleder: Økonomisjef Erling Holmeset, Norge Fiskarlag

Sak 10 - Beretning og regnskap Båteierseksjonen

Sak 11 - Beretning og regnskap Mannskapsseksjonen

13.00-14.30        SAK 12 Budsjettbehandling NF

SAK 13 Fastsettelse av godtgjørelser

SAK 14 Tid og sted for neste Landsmøte

SAK 15 Valg

14.30     SAK 16 Avslutning

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.