Fiskarlaget Nyheter

2021-10-27 17:45:00
Vær skikkelige mannfolk
Fiskeri- og havministeren
Vær skikkelige mannfolk
Fiskeri- og havministeren og lederen i Fiskarlaget ble begge intervjuet av NRK etter møtet
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) definerer skikkelige mannfolk som de som hever stemmen og sier fra om dårlig folkeskikk og trakassering. To statsråder og mer enn 40 andre deltok onsdag i møte hos departementet.

Sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) var den nye fiskeri- og havministeren krystallklar på at alle på en arbeidsplass har et ansvar for godt arbeidsmiljø, både i fiskeri og ellers i arbeidslivet.

Bjørnar Skjæran inviterte onsdag alle organisasjoner med tilknytning til næringen til et dialogmøte i departementets lokaler i Oslo. Nesten alle deltok.

Formålet med møtet var å følge opp utfordringene rundt trakassering og likestilling i fiskerinæringen. 

I salen var det mer enn 40 deltagere fra politisk ledelse, embetsverket, organisasjoner og media. Skjæran sa i møtet at han er rystet over det han har hørt og at det er alvorlige og rystende handlinger som har kommet frem fra kvinner i fiskerinæringen.

– Dette er handlinger som er forbudt etter likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. Seksuell trakassering er uakseptabelt. Alle skal ha gode og trygge arbeidsforhold, sa Skjæran.

Tas tak i

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var også tydelig på at det som har kommet frem er tatt tak i på høyeste politiske nivå.

– Seksuell trakassering og overgrep på arbeidsplassen uavhengig av hvor det er skal ikke skje. Dette tar vi på største alvor, sa hun – og la til at regjeringen er opptatt av å få et arbeidsliv helt fritt for vold og trakassering.

– Det må skapes en god kultur i arbeidslivet. 

Ble utfordret

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet var invitert til møtet og bidro med innspill og råd knyttet til erfaringer og tiltak de har arbeidet med i andre sektorer i arbeidslivet.

Alle organisasjonene i møtet fikk deretter ordet for å presentere sine tanker og tiltak, og svare opp utfordringen fra ministrene om hva den enkelte har gjort og arbeider med for å ta tak i utfordringene.

Etterlyser folkeskikk

Kjell Ingebrigtsen var i sitt innlegg tydelig på at alle har et eget ansvar for at kvinner ikke skal trakasseres.

– Det skal være en glede å gå på jobb. Vi skal skape verdier, både for landet vårt og bedriften vi jobber for, sa han og pekte på at de mange eksemplene på trakassering av kvinner handler om mangel på elementær folkeskikk. 

– Alle vi organisasjonene som er samlet her har et overordnet ansvar for at vi får et trygt og godt varslingssystem. Vi utfordrer de andre organisasjonene om at vi i fellesskap bygger et slikt system, sa Ingebrigtsen.


Følger opp på Landsmøtet

Norges Fiskarlag har både for egen del og sammen med flere av organisasjonene i næringen tatt klare standpunkt for eget og videre arbeid med trakassering. Landsstyret gjorde sist uke et vedtak som følges bredt opp nå (se lenke til omtale) og på Landsmøtets første dag 3. november kommer seniorrådgiver Shorish Azari fra Likestillings- og diskrimineringsombudet for å bidra på samme måte som under dagens møte – med å dele innsikt med delegater og gjester på Fiskarlagets landsmøte.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.