Fiskarlaget Nyheter

2021-08-30 10:45:00
Forskyver ERS
-Nødvendig beslutning
Forskyver ERS
Sjarkfisker Sivert Eriksen på «Lakshmir» har deltatt sammen med Kjell Ingebrigtsen i dialog om sporingsverktøyet med statsråd Odd Emil Ingebrigtsen. Her ved kai i Bodø.
Foto: Kjell Ingebrigtsen

Det er politisk enighet om å forskyve på datoene for innføring av sporing (ERS) på fartøy under 15 meter. – En nødvendig beslutning etter en nær dialog mellom oss i næringen og myndighetene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Frem til 1. januar 2022 er det flåten over 15 meter som har et generelt krav om VMS-sporing og elektronisk aktivitets- og fangstrapportering (ERS). Etter forslag fra Fiskerikontrollutvalget ble det besluttet å innføre krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter.

– Det en erkjennelse av at vi har flere ulike typer utfordringer knyttet til sporing. Det er derfor blant annet opprettet et brukerforum for å få relevant og oppdatert informasjon om hvordan vi som næring erfarer de ulike tiltakene når vi er på havet, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Politisk avklart

Det er statsråden og Frps Bengt Rune Strifeldt som i fellesskap har gått ut og nå adresserer at det tar tid å utvikle gode og brukervennlige løsninger, og slår fast at det er behov for å bruke mer tid på innføringen, ikke minst ha en god dialog med aktørene for å få løsninger som også vil fungere for næringen.

– Og samtidig er det viktig at hensikten med denne ordningen må oppfylle målet med hele ordningen, påpeker lederen i Fiskarlaget.

I den felles uttalelsen fra de to politikerne slås det fast at det opprinnelige sporingskravet forskyves. Opprinnelig skulle de nye kravene gjelde fra 1. januar 2022 for fartøy ned til 11 meter og for mindre fartøy ble det lagt følgende tidsplan for ikrafttredelse; Fartøy 10–10.99 meter 1. september 2022 og fartøy under 10 meter fra 1. juli 2023.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra fiskerne om utfordringer med disse systemene, og vi vil bidra til en enklere hverdag for fiskerne og ikke motsatt. Derfor er jeg veldig glad for at vi er kommet til enighet med regjeringen og Fiskeri- og sjømatministeren om å utsette innføringen og gå i dialog med næringen om løsninger de kan være bekvem med før disse innføres, sier Bengt Rune Strifeldt, FrPs fiskeripolitiske talsperson.

Det slås nå fast at kravene vil gjelde fra: 

  • 1. juli 2022 for fartøy ned til 11 meter 
  • Fartøy 10-10.99 meter 1. mars 2023
  • Fartøy under 10 meter fra 1. januar 2024

Nødvendig utsettelse

Norges Fiskarlag har over lang tid hatt en tett dialog med myndighetene om saken og Kjell Ingebrigtsen sier det er en helt nødvendig avklaring som nå er på plass.

– Fiskeri- og sjømatministeren viser her at han er lydhør for innspill fra næringen og at vi nå får minst et halvt års forskyving av innføringen gir anledning til å forbedre teknologien og få på plass enda mer brukervennlige løsninger, sier Kjell Ingebrigtsen.

En av dem som har vært med å gi innspill til ministeren er sjarkfisker Sivert Eriksen i Bodø. På bildet til denne saken ser du Eriksen om bord på «Lakshmir» der han sammen med Kjell Ingebrigtsen deltok i en dialog om sporingsverktøyet med statsråd Odd Emil Ingebrigtsen.

– Denne typen innspillsdialoger og erfaringsdeling med våre myndigheter har vært viktig for å få frem nyansene i næringens utfordringer, og det har vært flott å få med flere av våre medlemmer i denne typen møter, sier Kjell Ingebrigtsen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.