Fiskarlaget Nyheter

2021-07-08 09:15
Ulykkeskassen består
Ordning for alle fiskere
Ulykkeskassen består
Fra FUs møte - fra venstre Otto Benjaminson (på skjermen), Otto Gregussen og Knut Eriksen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) har hatt møtet i sitt samarbeidsutvalg, tilsvarende årsmøte – og nytt styre er valgt. Alle fiskere kan motta støtte fra FU så lenge man har levert fangst gjennom et salgslag.

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) har som formål er å yte stønad til yrkesfiskere ved ulykkesskade, eller ved ulykkesdød til uforsørgede etterlatte etter yrkesfiskere. En forutsetning er at vedkommende har levert fangst til et av fiskesalgslagene.

FU gir også økonomisk støtte til kjøp av hjertestarter og førstehjelpskurs. Maksimalt erstatningsbeløp etter ulykkesdødsfall eller 100% uførhet etter ulykke er 1G.

Fiskernes Ulykkeskasse driver sin virksomhet fra Norges Fiskarlags lokaler i Trondheim og det er Knut Eriksen, tidligere ansatt i Fiskarlaget, som er FUs forretningsfører. Han påpeker i et innspill til styret at: «Det viser seg dessverre at det fortsatt er fiskere som ikke tegner ulykkesforsikring, til tross for at fiskeryrket er svært ulykkesutsatt

Samarbeidsutvalget i FU er å regne som ulykkeskassens årsmøte og består av styret og representanter fra salgslagene og sjømannsforbundet.

I møtet ble årsberetningene for 2019 og 2020 behandlet, samt at regnskapet ble gjennomgått og nytt styre ble valgt.

I 2019 ble det holdt 13 styremøter pr telefon og behandlet 18 saker.

  • Vedtektene åpner for å gi støtte til kjøp av hjertestarter på kr. 5.000. Styret innvilget i 2018 totalt 13 søknader om kjøp av hjertestartere. Totalt er det utbetalt i støtte til kjøp av hjertestartere på kr. 60.000. Utbetaling av støtte blir foretatt når det mottas kopi av faktura som viser at hjertestarter er kjøpt.
  • Det ble innvilget fire søknader om økonomisk støtte etter ulykke som har ført til varig uførhet og ett dødsfall. Det totale beløp er kr. 164.162.

I 2020 har det vært avholdt 13 styremøter pr. telefon og behandlet 14 saker.

  • Det har vært innvilget sju søknader om kjøp av hjertestarter. Med bakgrunn i at så mange fartøy ikke har hjertestarter, burde det ha vært adskillig flere søknader om støtte.
  • Det har vært innvilget tre søknader om økonomisk støtte etter ulykke som har ført til varig uførhet og ett dødsfall. Det totale beløp er kr. 190.728.

Styret for Fiskernes Ulykkeskasse har Norges Fiskarlags generalsekretær som fast styreleder. Styret har etter generalforsamlingen følgende sammensetning:

  • Otto Gregussen, Trondheim – leder (Norges Fiskarlag)
  • Kjell Bjørnar Bakken, Bodø – nestleder (Fiskesalgslagene)
  • Otto Benjaminson, Halsnøy – medlem (Norges Sildesalgslag)
  • Arne Ringstad, Tjørvåg – medlem (Norsk Sjømannsforbund)

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.