Fiskarlaget Nyheter

2021-01-20 15:35
Kvalitetstilsynet forlenges
Hvitfisk i sesongen
Kvalitetstilsynet forlenges
Råfisklaget skal fortsatt føre tilsyn med kvaliteten på landingene
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag skal fortsatt føre såkalt Kvalitetstilsyn med hvitfisk. Det er departementet som onsdag melder at ordningen som ble innført i 2015 forlenges.

Målet med videreføringen av hvitfisktilsynet er å sørge for at kvaliteten på fisken holder et høyt nivå.

– Vi vet at forbrukerne stiller strenge krav til kvalitet. Kvalitetstilsynet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kvaliteten på fisken som leveres fra kystflåten. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at dette virker, og derfor forlenger vi nå ordningen med kvalitetstilsyn, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Kvalitetstilsynet startet som en prøveordning 1. januar 2015 for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet med ordningen er å bidra til økt kvalitet i hvitfisknæringen gjennom bedre behandling, bearbeiding og produksjon.

Kvalitetstilsynet er blitt forlenget i flere omganger. Tilbakemeldinger fra Råfisklaget, Norsk Villfisk, Mattilsynet og Nofima er positive. De peker særlig på at ordningen har bidratt til å bevisstgjøre og veilede næringen om kvalitet på råstoffet. 

– Først og fremst er dette næringas eget ansvar, men gjennom denne ordningen ønsker vi å bidra til at dette viktige arbeidet kan fortsette, sier Ingebrigtsen.

Tilsynet utføres i regi av Råfisklaget, og ordningen vil fortsette som i dag inntil videre, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.